Det skjer stadig noe i Vest-Agder-museet! Her får du en oversikt over hva skjer i tida som kommer: arrangementer, utstillinger, publikasjoner, nytt om samlinger og museumstjenester.

Vest-Agder-museet består av ni spennende besøksmål: Kristiansand museum, Gimle Gård, Odderøya museumshavn, Kristiansand kanonmuseum, Setesdalsbanen, Mandal museum, Sjølingstad Uldvarefabrik, Lista museum og Flekkefjord museum. Les mer…

Skal du besøke et av våre museer? Åpningstidene varierer med type museum og årstid. Her finner du en oversikt over besøksstedenes åpningstider, priser og kontaktinformasjon. Les mer…

God jul!

Vi i Vest‒Agder-museet ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Les mer…

Prosjektmidler for 2015 – utlysning

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 20. januar 2015

Les mer…

Å smykke seg med hår

Blant de mange titusen gjenstandene Kristiansand museum har i sine samlinger finnes det noen som er litt utenom det vanlige. Et av disse er et luktevannshus i sølv fra slutten av 1800-tallet som henger i et kjede av flettet menneskehår.

Les mer…

Disputas: Profesjonsetikk for museumsansatte

Leder av fagseksjonen i Vest-Agder-museet, Kathrin Pabst, disputerer med avhandlingen »Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema» onsdag 17. desember på Universitetet i Agder.

Les mer…

«Die Hauptkampflinie ist die Küste!»

I boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon. Boka er skrevet av konservator ved Vest-Agder-museet, Endre Wrånes.

Les mer…

Ny giv for bygningsvernet

Det skjer mye på bygningsvernsida i museet i for tida. Vest-Agder-museet har tatt tak i vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen. I går hadde vi NRK på besøk.

Les mer…

«Kulturhistoriske refleksjoner» – ny tredelt publikasjonsserie ved Vest-Agder-museet

Fra og med 2014 har Vest-Agder-museet fått et utvidet ansvar for publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie. Vest-Agder fylkeskommune har overført sitt tidligere engasjement til museet, som nå står som utgiver for flere publikasjoner enn egen årbok. I disse dager utgis vår første bok i serien. Les mer…

Norges første museumsjernbane 50 år.

Det er i år 50 år siden Setesdalsbanen åpnet som museumsjernbane. Dette blir feiret med en spennende jubileumsbok som tar for seg de første 50 årene som museumsjernbane. Boken er skrevet og utgitt av Setesdalsbanens venner. Les mer…

Prosjektmidler ubemanna museer

Fristen for å søke prosjektmidler for museer uten fylkeskommunale driftsstøtte bruker å være i desember. På grunn av uklarheter rundt VAMs budsjett, har vi ikke kunnet kunngjøre neste års tilskuddsmidler før nå. Men også neste år vil det være kr 200 000 til rådighet for tildeling til ulike prosjekter ved Vest-Agders små og ubemannede museer.

Les mer…

Julemarked på Sjølingstad Uldvarefabrik

Kom i god gammeldags julestemning på den levende museumsfabrikken. Første helg i advent er det julemarked på Sjølingstad Uldvarefabrik.

Les mer…