Hvem svarer på hva i fagseksjonen til Vest-Agder-museet

For spørsmål knyttet til det enkelte museum eller stedets lokale historie, ta kontakt med det aktuelle museet. Ellers har Vest-Agder-museets fagavdeling ansatte med en bred sammensatt faglig kompetanse. Her kan du lese mer om seksjonens ansatte og hva de har som spesialfelt:

Formidlingsleder

Gunhild H. Aaby, 934 52 031 – konservator NMF, historiker.

Inntak av gjenstander til museet

Kontakt: Tonje Tjøtta, konservator, 906 27 059. Tonje er ansvarlig for samlingsforvaltning, Kristiansands byhistorie, Gimle Gård og herregårder.

Har du spørsmål om historie eller gjenstander kontakt en av våre konservatorer:

Samlingsforvalter: Mathilde Berger Nordstrand, 909 74 268.

Gjenstandskonservator: Monica Mei Ehly Løvald, gjenstandskonservator NKF-N, 472 64 780

Plastbåt, ubemannede lokalmuseer: Jan Egil Hansen, konservator, 980 74 040

Industrihistorie, jernbanehistorie (Setesdalsbanen), kunsthistorie/arkitekturhistorie: Thorunn Lunde, konservator NMF, 902 64 665.

Industrihistorie (Sjølingstad Uldvarefabrik): Birgitte Sørensen, konservator, 951 55 592.

Militærhistorie (Kristiansand kanonmuseum): Endre Wrånes, konservator NMF, 472 55 962.

Krigsseilerhistorie (D/S Hestmanden): Ragnhild Bie, konservator, 401 64 360.

Design, utstillingsproduksjon: Per Grimsgaard, designer, 488 54 808.

Agderbilder: Kontakt post@vestagdermuseet.no.

For generelle spørsmål kan du kontakte post@vestagdermuseet.no.

Prosjektmidler for små museer

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Kontakt Jan Egil Hansen, 980 74 040, for mer informasjon.