Gave til museet?

Vest-Agder-museet har i prinsippet inntaksstopp fordi vi har en gjennomgang av våre eksisterende samlinger. Men unntaksvis tar museet inn gjenstander og foto, gjerne i forbindelse med utstillingsprosjekter eller dokumentasjonsarbeid. Gjenstander som er i god, original stand og som har lokal tilknytning til en av våre avdelinger, er av størst interesse. Det er en fordel om gjenstanden kan knyttes til personer eller steder, og at denne historien kan dokumenteres.

Det er ikke mulig å avlevere gjenstander/foto til museet uten å avtale dette på forhånd. Før museet takker ja til en gjenstand, skal den vurderes av en inntaksgruppe. Har du en gjenstand du ønsker å gi til museet, ta kontakt med den enkelte avdeling eller til Vest-Agder-museets samlingsforvaltningsansvarlige Tonje Tjøtta.

Ved et tilbud om gaver ønsker vi at følgende skal være med for å kunne gjøre en vurdering av inntaket:

  • Historikk – hvor kommer gjenstanden fra, hvem har laget den, hvor er den brukt, hvem har eid den, hvordan fikk du gjenstanden?
  • Tilstand – er den original eller reparert, er det skader på gjenstanden?
  • Foto – vedlegg foto av gjenstanden slik den er i dag og hvis mulig eldre foto som vises gjenstanden i bruk.

Ved overtakelse av gjenstanden fylles det ut en standardkontrakt mellom giver og museet. Partene beholder et eksemplar hver. Kontrakten kan du se her….