Styresaker

Møteplan for styremøtene 2024:

Onsdag 28. februar – Kristiansand museum kl. 10:00
Torsdag 25. april – Sjølingstad Uldvarefabrik kl. 10:30
Torsdag 13. juni – kl. 10:00 (sted kommer)
Tirsdag 10. september – (reserve)
Torsdag 7. november – kl. 10:00 (sted kommer)
Torsdag 12. desember – kl. 10:00 (hybridmøte fysisk/Teams)