fbpx

Ledige stillinger i Vest-Agder-museet

Ansatte i Vest-Agder-museet på studietur i 2019. Foto: Arve Lindvig.

Ønsker du å jobbe i Vest-Agder-museet?

Her publiserer vi ledige stillinger i Vest-Agder-museet.

Ledig stilling: Leder seksjon for forskning, formidling og forvaltning

Seksjon for forskning, formidling og forvaltning leder Vest-Agder-museets arbeid innen samlingsforvaltning og forskning, samt koordinerer og bidrar til samarbeid internt innenfor formidling og markedsføring. Seksjonen løser flere fellesfunksjoner i museet og står bl.a. for etableringen av flere utstillinger hvert år. Seksjonen skal støtte de geografiske avdelingene i faglige spørsmål og følge opp museets faglige arbeid overfor lokalmuseene som ikke er er en del av Vest-Agder-museet.

Seksjonslederen har personalansvar for avdelingens 14 ansatte (faste og på prosjekt), resultatansvar for avdelingens faglige arbeid og ansvar for å følge opp avdelingens prosjekter, inkludert økonomiansvar. Seksjonsleder inngår i museets ledergruppe, og rapporterer til direktør. Leder for seksjon for forskning, formidling og forvaltning samarbeider tett med museets øvrige avdelingsledere for å ivareta oppfølgingen av vedtatte fagplaner innenfor fagområdene seksjonen har ansvar for. Seksjonsleder vil delta aktivt i arbeidet med å etablere nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet i Kristiansand.

Vi søker en person som har gode relasjons- og samarbeidsevner, som arbeider selvstendig men som også er god til å bygge team. Du må ha gode lederegenskaper og erfaring med å skape resultater gjennom medarbeidere i kompetanseinstitusjoner.

Søknadsfrist: 18.09.2023
Les hele stillingsutlysningen og søk her.

Om Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av kommunene i tidligere Vest-Agder samt Agder fylkeskommune. Museet har 60 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.