fbpx

Ledige stillinger i Vest-Agder-museet

Ansatte i Vest-Agder-museet på studietur i 2019. Foto: Arve Lindvig.

Ønsker du å jobbe i Vest-Agder-museet?

Her publiserer vi ledige stillinger i Vest-Agder-museet.

Fast stilling som leder av seksjon for forskning, formidling og forvaltning

Vil du være med å utvikle en av landsdelens største kulturinstitusjoner?
Seksjon for forskning, formidling og forvaltning leder museets arbeid innen samlingsforvaltning og forskning, samt koordinerer og bidrar til samarbeid internt innenfor formidling og markedsføring. Seksjonen løser flere fellesfunksjoner i museet og står bl.a. for etableringen av flere utstillinger hvert år. Seksjonen skal støtte de geografiske avdelingene i faglige spørsmål og følge opp museets faglige arbeid overfor lokalmuseene som ikke er er en del av Vest-Agder-museet.

Seksjonslederen har personalansvar for avdelingens 14 ansatte (faste og på prosjekt), resultatansvar for avdelingens faglige arbeid og ansvar for å følge opp avdelingens prosjekter, inkludert økonomiansvar. Seksjonsleder inngår i museets ledergruppe, og rapporterer til direktør. Leder for seksjon for forskning, formidling og forvaltning samarbeider tett med museets øvrige avdelingsledere for å ivareta oppfølgingen av vedtatte fagplaner innenfor fagområdene seksjonen har ansvar for. Seksjonsleder vil delta aktivt i arbeidet med å etablere nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet i Kristiansand.

Les mer om stillingen og søk her.

_______________________________________________________

Sommerjobb i Vest-Agder-museet 2023

Sommerjobb og tilkallere på museene i Kristiansand!

Sommerjobb og tilkaller på Sjølingstad Uldvarefabrik og Mandal museum

Sommerjobb i uteavdelingen på Kristiansand museum

Sommerjobb på D/S Hestmanden!

Om Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av kommunene i tidligere Vest-Agder samt Agder fylkeskommune. Museet har 60 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Vennligst vent, men vi laster produkter...