Ledige stillinger i Vest-Agder-museet

Ansatte i Vest-Agder-museet på studietur. Foto: Arve Lindvig.

Ønsker du å jobbe i Vest-Agder-museet?

Det er utlyst to stillinger i Vest-Agder-museet:

  • Avdelingsleder Flekkefjord museum
  • Konservator (ett års vikariat, med mulighet for forlengelse)

Avdelingsleder Flekkefjord museum

Flekkefjord museum er inne i en spennende utvikling. For noen år tilbake åpnet den gjenoppførte Krambua , en av de eldste i Agder, hvor det i dag er kafé og museumsbutikk. Like før jul 2021 åpnet ny lokalhistorisk utstilling: Fortellinger fra Flekkefjord. I forbindelse med at nåværende avdelingsleder går av med pensjon søker museet etter en arvtaker for å videreføre utviklingen av museet. Les mer og søk.

Konservator (ett års vikariat, med mulighet for forlengelse)

Avdelingene Kristiansand museum og Gimle Gård står foran en spennende utvikling knyttet til etablering av nye utstillinger og revitalisering av friluftsmuseet med bl.a. lydkulisser i flere bygninger. I forbindelse med at museets konservator/historiker med ansvar for bl.a. Kristiansand museum og Gimle Gård de neste årene skal lede flyttingen av museets magasiner, søker vi etter en vikar i 100 % stilling. Les mer og søk.

Ønsker du sommerjobb? Flere av avdelingene som forteller / omviser til sommersesongen.

Se eventuelle utlyste stillinger under hvert museum på nettsiden.

Sommerjobb i uteavdelingen på Kristiansand museum

Om Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av kommunene i tidligere Vest-Agder samt Agder fylkeskommune. Museet har 60 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Vennligst vent, men vi laster produkter...