fbpx

Åpenhetsloven

Formålet med åpenhetsloven:

  • Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
  • Sikre allmenheten informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Les mer: lovdata.no

Vest-Agder-museet er definert som stor virksomhet og omfattes av åpenhetsloven. Vest-Agder-museet har fokus på å ha en bærekraftig strategi, vi definerer at virksomheten skal ha en rolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Vest-Agder-museet arbeider med å identifisere risikoområder og gjennomføre aktsomhetsvurderinger og vil vise åpenhet ved å rapportere offentlig om arbeidet på våre nettsidene.