Åpenhetsloven

Formålet med Åpenhetsloven:

  • Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
  • Sikre allmenheten informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Les mer: lovdata.no

Vest-Agder-museet er definert som stor virksomhet og omfattes av Åpenhetsloven. Vest-Agder-museet har fokus på å ha en bærekraftig strategi, vi definerer at virksomheten skal ha en rolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Vest-Agder-museet arbeider løpende med å identifisere risikoområder og gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Museets redegjørelse ift. Åpenhetsloven:
Vest-Agder-museet IKS – Redegjørelse i forhold til Åpenhetsloven – 2023

Alle henvendelser til Vest-Agder-museet om Åpenhetsloven skal være skriftlig. Send henvendelsen til post@vestagdermuseet.no.