Odderøya museumshavn

Odderøya museumshavn er en fredelig plett et steinkast unna Kvadraturen og byens populære handlegate, Markens. Museet ligger rett ved sjøkanten og du kan bl.a. låne robåt og vannkikkert, leie SUP- brett med historisk kart og oppleve det spennende livet under vann i vårt saltvannsakvarium. Har du lyst til å lære om spreke plastbåter i gilde farger? Fra 50- tallet vokste det frem en betydelig plastbåtindustri på Sørlandet. Dette førte til et yrende skjærgårdsliv. VI har laget en utstilling med et utvalg av de fargeglade båtene som ble laget i perioden fra 1950- tallet til cirka 1980. Båtene finner du inne- og i vår flytende utendørsutstiling. Bragdøya kystlag bidrar til den flytende utstillingen med eldre sjarmerende trebåter. Her er det to rosjekter du kan fritt benytte deg av og bli bedre kjent med Kristiansand fra sjøsiden.

Åpningstider

Sommeråpent kl 11- 17 i perioden 20. juni- 22. august kl 11- 17

Høstferien 7.- 10. oktober kl 11- 16

Odderøya fyr:
Søndagsåpent i perioden uke 25- 31 kl 12- 16

Dette skjer i museet

Det finnes for øyeblikket ingen arrangementer lagt inn i kalendern

Når fritidsbåtene blir et miljøproblem

Statens forurensingstilsyn anslo i en rapport at det var over én million fritidsbåter i Norge. Av disse var omtrent 550 000 motorbåter under sju meter, og av disse var ca. 95 000 bygget i perioden 1961-1980. Det ble estimert at hele 75 prosent av alle fritidsbåter hadde skrog i glassfiberarmert polyester. Disse båtene er snart utrangerte og vil kunne utgjøre en miljørisiko dersom de ikke blir avhendet på forsvarlig måte. Plastbåtens eldrebølge vil snart skylle inn over oss.

Miljøgifter

Det er de eldste plastbåtene som har størst innhold av miljøfarlige stoffer. Årsaken er at det ble brukt stoffer både i bygging, men også i bunnstoff, som senere har blitt ulovlig. Eksempler er kvikksølv, bly, kortkjedete klorete parafiner, PCB og TBT. En annen potensiell forurensningskilde oppstår i nedbrytningen av polyester når glykol, ester og syrer blir frigjort.

Tanken om at utrangerte plastbåter kan utgjøre et miljøproblem er ikke ny. På slutten av 1970-tallet etterlyste Johan Koefoed, leder for Norsk Båtbyggeriers Landsforening (NBL), en studie av hvordan man skulle håndtere kasserte fritidsbåter. En slik studie ble utført av båtkonstruktør og sivilingeniør Eivind Amble i 1994. Rapporten konkluderte blant annet med at det var behov for et sentralt båtregister og en panteordning for utdaterte fritidsbåter, men anbefalingene ble den gangen ikke fulgt opp politisk.

Returordning

I 2016 fremmet Avfall Norge og Redningsselskapet forslag om en returordning for utrangerte fritidsbåter. Fra 1. oktober 2017 trådte den nye panteordningen for småbåter i kraft.

Ordningen er et betydningsfullt bidrag i kampen mot marin forsøpling. Samtidig er det viktig at også noen av de historiske plastbåtene tas vare på for framtiden. De klassiske plastbåtene er en del av vår felles kulturarv, ikke minst på Sørlandet.

Returordning for fritidsbåter – Avfall Norge

Foto: Thomas Mørch

Undervannssafari

Undervannssafari

I samarbeid med Erik Berglihn og Barnas øy inviterer vi til undervannssafari. Lån en tykk våtdrakt og snorkleutstyr. Vi dykker etter spiselige ting og tang.

Les mer…

Sørlending for et par timer

I samarbeid med Erik Berglihn og Barnas øy inviterer vi til rotur. Lær om språk og historie, knuter og fortøyning. Vi ror rundt Odderøya og fisker makrell med rigle. Vi sløyer og griller fangsten etterpå og varmer oss på bålet.

Les mer…

Finn frem

Vennligst vent, men vi laster produkter...