Nyhetsarkiv

Når fritidsbåtene blir et miljøproblem

Statens forurensingstilsyn anslo i en rapport at det var over én million fritidsbåter i Norge. Av disse var omtrent 550 000 motorbåter under sju meter, og av disse var ca. 95 000 bygget i perioden 1961-1980. Det ble estimert at hele 75 prosent av alle fritidsbåter hadde skrog i glassfiberarmert polyester. Disse båtene er snart utrangerte og vil kunne utgjøre en miljørisiko dersom de ikke blir avhendet på forsvarlig måte. Plastbåtens eldrebølge vil snart skylle inn over oss.

Miljøgifter

Det er de eldste plastbåtene som har størst innhold av miljøfarlige stoffer. Årsaken er at det ble brukt stoffer både i bygging, men også i bunnstoff, som senere har blitt ulovlig. Eksempler er kvikksølv, bly, kortkjedete klorete parafiner, PCB og TBT. En annen potensiell forurensningskilde oppstår i nedbrytningen av polyester når glykol, ester og syrer blir frigjort.

Tanken om at utrangerte plastbåter kan utgjøre et miljøproblem er ikke ny. På slutten av 1970-tallet etterlyste Johan Koefoed, leder for Norsk Båtbyggeriers Landsforening (NBL), en studie av hvordan man skulle håndtere kasserte fritidsbåter. En slik studie ble utført av båtkonstruktør og sivilingeniør Eivind Amble i 1994. Rapporten konkluderte blant annet med at det var behov for et sentralt båtregister og en panteordning for utdaterte fritidsbåter, men anbefalingene ble den gangen ikke fulgt opp politisk.

Returordning

I 2016 fremmet Avfall Norge og Redningsselskapet forslag om en returordning for utrangerte fritidsbåter. Fra 1. oktober 2017 trådte den nye panteordningen for småbåter i kraft.

Ordningen er et betydningsfullt bidrag i kampen mot marin forsøpling. Samtidig er det viktig at også noen av de historiske plastbåtene tas vare på for framtiden. De klassiske plastbåtene er en del av vår felles kulturarv, ikke minst på Sørlandet.

Returordning for fritidsbåter – Avfall Norge

Foto: Thomas Mørch

Undervannssafari

Undervannssafari

I samarbeid med Erik Berglihn og Barnas øy inviterer vi til undervannssafari. Lån en tykk våtdrakt og snorkleutstyr. Vi dykker etter spiselige ting og tang.

Les mer…

Sørlending for et par timer

I samarbeid med Erik Berglihn og Barnas øy inviterer vi til rotur. Lær om språk og historie, knuter og fortøyning. Vi ror rundt Odderøya og fisker makrell med rigle. Vi sløyer og griller fangsten etterpå og varmer oss på bålet.

Les mer…

Høstferieaktiviteter i Odderøya museumshavn

7.-10.oktober inviterer vi til høstferieaktiviteter med et ekstra fokus på knuter og knop. Det blir makramé-verksted, «lær å fortøye båten»-stasjon og andre gøye aktiviteter. I kaféen selger vi deilige vafler og hjemmelaget kakao.

Les mer…

Sørlending for en dag

Har du lyst til å lære å ro i takt med andre i en travalje, lære mer om sørlandsk kultur og historie og få med deg en herlig lunsj fra Hos Moi på turen?

Les mer…

Nytt sommermagasin!

I år lanserer vi vårt første digitale museumsmagasin! Er du nysgjerrig på hvordan ull blir til tråd, eller hvordan damp kan gi fremdrift til skip og tog? Vest-Agder-museet byr på et stort knippe varierte og spennende opplevelser! Museene våre er spredd fra Flekkefjord i vest, til Kristiansand og Vennesla i øst. Tematisk spenner museene fra friluftsmuseer og bymuseer, via kunstnerhjem og lystgård, til ullvarefabrikk, jernbane, dampskip – og verdens nest største kanon. God lesing!

Les mer…

Historisk padletur med SUP-brett

Hvorfor heter det egentlig Bendiksbukta? Og hvor gammelt er Odderøya fyr? Ta en historisk padletur på SUP-brett og lær mer om ni ulike steder i Kristiansand du kan se fra sjøen.

Les mer…

Seaweed festival 4.-6. juni 2021

Visste du at mennesker alltid har spist tang? I alle land med kystlinje i verden vokser det ulike arter tang og tare- og tang har vært brukt til mye spennende gjennom tidene,  bl.a. i mat og øl, som medisin og i gjødsel og kosmetikk. For å feire tangens mangfold og allsidighet, arrangerer vi en tredagers festival. Festivalen er et samarbeid mellom Lindesnes fyr og Odderøya museumshavn, og i år samarbeider vi med mange nye og spennende aktører.

Les mer…

Vennligst vent, men vi laster produkter...