Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS – 25. april 2024

Vest-Agder-museet logo

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS – 25. april 2024 kl. 10:30 på Sjølingstad Uldvarefabrik.

Protokoll fra møtet:
Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 25. april 2024 – signert