Styresaker

Møteplan for styre- og representantskapsmøtene 2023:

Styremøter:

Tirsdag 28. februar – Kristiansand (Odderøya museumshavn) kl. 10
Torsdag 27. april – Vestre Lasarett, Odderøya kl. 10
Torsdag 15. juni – Mandal museum kl. 11
Mandag 18. september – Teams
Torsdag 2. november – Kristiansand (Kanonmuseet) kl. 10
Torsdag 7. desember – Kristiansand (Odderøya museumshavn) kl. 10

Representantskapsmøter:

Tirsdag 18. april 2023 – Gimle Gård kl. 11
Tirsdag 5. desember 2023 – Tingvatn fornminnepark, Hægebostad kl. 11