Styremøte/Styresamling 27. og 28. april 2022

Innkalling til styremøte 27. april på Tingvatn Fornminnepark i Hægebostad og styresamling med befaring til Vest-Agder-museets avdelinger og magasin vest i Agder.

Innkalling styremøte-styresamling 27.-28.04.

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 27. april 2022 – signert 20.05.2022

Styresak 12/22 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 13/22 – Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2022

Styresak 14/22 – Status nytt magasin

Styresak 15/22 – Status arbeid nytt museumsbygg (muntlig)

Styresak 16/22 – Orientering om museets rutiner/arbeid med organisasjonsutvikling og personal (muntlig)

Styresak 17/22 – Utfordringer med økte strøm- og drivstoffkostnader

Styresak 18/22 – Ny strategisk plan

Styresak 19/22 – Eventuelt