Identity on the Line

Identity on the Line

Identity on the Line (I-ON)

Information in English will follow further down.

Vest-Agder-museet leder det internasjonale samarbeidsprosjektet «Identity on the Line» og jobber tett sammen med seks museer og ett universitet i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia i perioden 2019-2023. Prosjektet er støttet av Creative Europe, EUs program for kulturelt samarbeid.

«Identity on the Line» handler om langtidskonsekvensene av syv ulike migrasjonsprosesser – påtvungne eller frivillige – i Europa i løpet av de siste 100 årene. Museumsansatte fra alle deltagende institusjoner vil intervjue mennesker som ble berørt av disse prosessene og deres etterkommere. Det innsamlede materialet vil bli brukt i separate utstillinger i de respektive landene og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, skoleopplegg og internasjonale workshops for museumsansatte.

Arbeidet startet opp 1. september 2019. Flere av Vest-Agder-museets ansatte fra ulike avdelinger deltar i prosjektet. Det er ansatt egen prosjektleder for I-ON i 100 % stilling og prosjektassistent i 30 % stilling.

Prosjektet har en egen webside, facebookside og YouTube-kanal. Linkene finnes lenger nede, i den engelske beskrivelsen.

I tillegg til å lede prosjektet, har Vest-Agder-museet også et eget delprosjekt i «Identity on the Line». Temaet for delprosjektet er den tyske okkupasjonen 1940 – 1945 og familiehemmeligheter som fortsatt preger tidsvitner og deres etterkommere her i Norge. Delprosjektet har fått tittelen «Det snakker vi ikke om!», og museet har her hatt kontakt med 30 forskjellige informanter. Historiene til 22 av disse vil bli presentert i en vandreutstilling som åpner i 2021.

Internasjonal filmpris til Identity on the Line-prosjektet

Politisk round table i det Europeiske Parlamentet i Brussels i regi av Vest-Agder-museet

Europeisk museumspris til Vest-Agder-museet

«Det snakker vi ikke om – Familiehemmeligheter etter krigen»

Identity on the Line (I-ON) – English

The Vest-Agder Museum is Lead Partner of «Identity on the Line (i-ON)», a large-scale cooperation project between six cultural history museums and one university in Norway, Sweden, Denmark, Poland, Lithuania, Slovenia and Croatia (2019-2023). The project is co-funded by Creative Europe, a European Union programme for the cultural and creative sectors.

Starting with similar approaches and using the same methods, each museum will work on one important migration process in its country by collecting and facilitating sensitive narratives in local exhibitions and uncovering challenges which have not been addressed before. The main findings and common features will be summarized and made available as a joint travel exhibition within Europe and a digital package for education.

The project will explore how experiences of migration have influenced three generations of people (the migrants themselves, their children and grandchildren) and their feelings of belonging and identity in different ways, in order to evoke the hope and potential for fellowship which the fluidity of identity may entail. Our priority is to reinforce the sense of belonging to a common European space to contemporary migrants, to those who have settled and their hosting communities.

Please find more information in English on the project´s website, Facebook page and Youtube-channel:

Link to the project’s website: www.i-on.museum

Link to the project’s Facebook.
Link to the project’s YouTube-channel

A first introduction can also be found here:

Read more about I-ON here.
Presentation of I-ON (video, English):

In addition to being the Lead Partner, the Vest-Agder Museum is also represented with an own subproject in I-ON, called «Keep it quiet! Family Secrets in the aftermath of WW2». This subproject is about the long-term consequences of the German occupation of Norway 1940 – 1945, and the museum has invited the local society to share personal narratives about interactions and incidents, and the long-term consequences of their occasional concealing. In addition, we have collected items, photographs, and objects related to the soldiers’ presence. Both narratives and objects will be used in a travel exhibition in 2021.

From the first partner gathering in Kristiansand, September 2019. Photo: Elina Nygård.