Identity on the Line

Identity on the Line (I-ON)

Vest-Agder-museet leder det internasjonale samarbeidsprosjektet «Identity on the Line» og jobber tett sammen med seks museer og ett universitet i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia i perioden 2019-2023.

The Vest-Agder Museum is lead partner of “Identity on the Line (I-ON)”, a large-scale cooperation project between six cultural history museums and one university in Norway, Sweden, Denmark, Poland, Lithuania, Slovenia and Croatia (2019-2023).

Link to the project’s website: www.i-on.museum
Link to the project’s Facebook.
Link to the project’s YouTube-channel.
Read more about I-ON here.
Presentation of I-ON (video, English):

Identity on the Line (I-ON) – norsk

«Identity on the Line» handler om langtidskonsekvensene av syv ulike migrasjonsprosesser – påtvungne eller frivillige – i Europa i løpet av de siste 100 årene. Museumsansatte fra alle deltagende institusjoner vil intervjue mennesker som ble berørt av disse prosessene og deres etterkommere. Det innsamlede materialet vil bli brukt i separate utstillinger i de respektive landene og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, skoleopplegg og internasjonale workshops for museumsansatte.

Arbeidet startet opp 1. september 2019. Flere av Vest-Agder-museets ansatte fra ulike avdelinger deltar i prosjektet. Det er ansatt egen prosjektleder for I-ON i 100 % stilling og prosjektassistent i 30 % stilling.

Det snakker vi ikke om – familiehemmeligheter etter krigen

Vest-Agder-museets delprosjekt handler om arven fra andre verdenskrig – de fortsatt tabubelagte historiene etter den tyske okkupasjonsmakten; historier som har blitt holdt hemmelige innad i familiene.

Identity on the Line (I-ON) – English

“Identity on the Line (I-ON)” is a large-scale cooperation project between six cultural history museums and one university, working together to explore the long-term consequences of different migration processes, forced or voluntary, which took place in Europe over the last 100 years. The project is a broad cooperation between museums in Norway, Sweden, Denmark, Poland, Lithuania, Slovenia and Croatia.

Starting with similar approaches and using the same methods, each museum will work on one important migration process in its country by collecting and facilitating sensitive narratives in local exhibitions and uncovering challenges which have not been addressed before. The main findings and common features will be summarized and made available as a joint travel exhibition within Europe and a digital package for education.

From the first partner gathering in Kristiansand, September 2019. Photo: Elina Nygård.

Vennligst vent, men vi laster produkter...