«Det snakker vi ikke om – Familiehemmeligheter etter krigen»

Det snakker vi ikke om...

Knapt noen annen femårsperiode i norsk historie har satt så dype spor i folks bevissthet som den tyske okkupasjonen 1940-1945. Denne vandreutstillingen handler om hvordan andre verdenskrig fremdeles er med på å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet, snart 80 år etter krigens slutt.

Langtidsvirkninger av krigen

Mellom 1940 og 1945 ble hundretusenvis av tyske soldater beordret til Norge for å okkupere et land med en befolkning på knappe 3 millioner mennesker. Norge var det tysk-okkuperte landet som hadde flest tyske soldater per innbygger. I løpet av de fem årene krigen varte, møtte tyskerne det norske lokalsamfunnet på ulike måter. De rekrutterte politiske sympatisører, og de straffet sine motstandere hardt og brutalt. De ansatte nordmenn for å bygge militære anlegg eller veier, og de ble forelsket i norske jenter og giftet seg med dem. Da okkupasjonen var slutt i 1945, forlot tyskerne Norge. Men de hadde satt merker etter seg. Fremdeles strever mange med langtidsvirkningene av det som skjedde under krigen. I noen familier er det den dag i dag, to til tre generasjoner senere, utfordrende å snakke om hva som skjedde.

21 personlige historier

I 2020 gikk Vest-Agder-museet åpent ut og spurte om noen ville dele sin historie med oss. Vi fikk blant annet historier om kvinner som hadde hatt et forhold til en tysk soldat, deres barn og barnebarn, etterkommere av NS-medlemmer og etterkommere av motstandsfolk som satt i tysk fangenskap – uten å oppnå anerkjennelse etter krigen. Flere historier vitner om traumatiske hendelser, under og etter krigen, som har satt tydelige spor i familiene. 21 av informantene har gitt oss lov til å gjenfortelle historiene, de fleste under løfte om anonymitet. Les mer om prosjektet her.

Onsdag 2. februar åpnet vandreutstillingen som presenterer de 21 beretningene. Mange historier handler om skam, ensomhet og – kanskje mest av alt – om hemmelighold. Disse temaene vil danne grunnlaget for formidlingen når museet inviterer skoleklasser på besøk.

Utstillingen kan sees på Kristiansand museum frem til 22. august 2022 (åpent fram til 17. august samt under Den store familiedagen søndag 21. august).

Se NRK Sørlandets innslag om utstillingen og intervju med Jan Jørg Tomstad og Kathrin Pabst, 9. mai 2022. 

Utstillingen vises:

  • Kristiansand museum: 02.02.2022 –  22.08.2022
  • Sjølingstad Uldvarefabrik: 01.09.2022 – 11.02.2023
  • Lista museum – Nordberg fort: 16.02.2023 – 26.03.2023
  • Flekkefjord museum: 30.03.2023 – 01.06.2023

Foto: Gunhild Aaby, Vest-Agder-museet.

Utstillingskatalog

Det er laget en katalog til utstillingen. Der er alle de personlige historiene samlet. Publikasjonen er på norsk og engelsk og kan kjøpes i nettbutikken vår. 

Bok - Det snakker vi ikke om - Familiehemmeligheter etter krigen

Utstillingen er støtte av Stiftelsen Fritt Ord en del av det internasjonale samarbeidsprosjektet ”Identity on the Line” (I-ON).

Foto: Gunhild Aaby, Vest-Agder-museet.