Internasjonal filmpris til Identity on the Line-prosjektet

Heritage in motion film 2023.
Heritage in motion 2023. Foto: fsk.si

Selv etter at Identity on the Line har blitt offisielt avsluttet, fortsetter prosjektet å høste internasjonale priser. Denne gangen prisen Heritage Audiovisuals Special Commendation 2023 for en dokumentar på 45 minutter, om prosjektet og dets delprosjekter!

Her er begrunnelsen fra juryen:
“The documentary »Identity on the Line« is an outstanding study of the effects of a relevant historical process that is nowadays stills on a political and social agenda: human migration. The topic is relevant for the European identities and sense of belonging that the documentary deeply explains. This special mention is a recognition for its humanistic approach to migrations that helps contemporary citizens to reflect about the issue. “

Takk til EMA, Europa Nostra og Forum of Slavic Cultures for denne utmerkelsen!

Filme kan ses her: i-on.museum

Om Identity on the Line (I-ON)

Vest-Agder-museet leder det internasjonale samarbeidsprosjektet «Identity on the Line» og jobber tett sammen med seks museer og ett universitet i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia i perioden 2019-2023. Prosjektet er støttet av Creative Europe, EUs program for kulturelt samarbeid.

«Identity on the Line» handler om langtidskonsekvensene av syv ulike migrasjonsprosesser – påtvungne eller frivillige – i Europa i løpet av de siste 100 årene. Museumsansatte fra alle deltagende institusjoner har intervjuet mennesker som ble berørt av disse prosessene og deres etterkommere. Det innsamlede materialet er brukt i separate utstillinger i de respektive landene og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, skoleopplegg og internasjonale workshops for museumsansatte. Produksjonen av filmene om I-ON er ledet av prosjektets polske partner i samarbeid med filmskaper Tomasz Giczewski. Les mer.

Les flere artikler om «Identity on the Line» her.

Om The Forum of Slavic Cultures

The Forum of Slavic Cultures is an international foundation, a non-profit and non-government organization, whose idea emerged in the cultural circles at the turn of the 21th century. The FSK was officially founded in 2004, and today unites more than 300 million Slavs in 13 Slavic countries: Belarus, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Czech Republic, Montenegro, North Macedonia, Poland, the Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Serbia and Ukraine.

Les mer: www.fsk.si

Om The Heritage in Motion Award

The Heritage in Motion Award recognises innovative multimedia and audiovisual projects which promote, explore or safeguard Europe’s cultural heritage, and open up exciting new routes for audiences into heritage collections.

Les mer: www.fsk.si

Heritage in motion 2023. Foto: fsk.si.
Heritage in motion 2023. Foto: fsk.si.