Politisk round table i det Europeiske Parlamentet i Brussels i regi av Vest-Agder-museet

Identity on the Line

26. april 2023 inviterer Vest-Agder-museet til et round table-event i det Europeiske Parlamentet, i tett samarbeid med flere medlemmer av Parlamentet. Temaet er langtidskonsekvenser av krig og tvungen migrasjon for minst tre generasjoner.

I 2019 fikk Vest-Agder-museet innvilget EU-midler til å lede det internasjonale storskalaprosjektet «Identity on the Line» frem til 2023, og våre funn og tilhørende politiske anbefalinger blir nå presentert på en avsluttende internasjonal konferanse (kl. 09:30 – 14:00, Norway House) og politisk round table (kl. 16:30 – 18:30, Europeisk Parlament) i Brussel, onsdag, 26. april 2023.

I «Identity on the Line» prosjektet har vi jobbet sammen med seks museer og et universitet i Danmark, Sverige, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia, om langtidskonsekvensene av krig og tvunget migrasjon. Sammen har vi intervjuet mer enn 160 tidligere migranter, deres barn og barnebarn i de syv landene, og derved utvidet Vest-Agder-museets mangeårige arbeid med tabubelagte, sensitive tema både geografisk og fra en til flere generasjoner. Prosjektet har produsert blant annet åtte utstillinger, ni filmer, flere publikasjoner og et internasjonalt skoleopplegg, og vi har vunnet den prestisjefulle European Museum Academy Award 2022 for arbeidet.

Mer informasjon om prosjektet finnes blant annet her:

www.i-on.museum
www.identityontheline.eu

Se invitasjonen og bakgrunnsinformasjon på Engelsk:

The migratory experience – Invitation
The migratory experience – Background information

Tidspunkt:
Onsdag 26. april 2023:
Norway House og Det Europeiske Parlamentet i Brussel.

Les mer om «Identity on the Line» prosjektet

Identity on the Line