Se hvordan kanonen på Møvik fort kjøres

Teknisk anlegg på Kristiansand kanonmuseum.
Bilde fra maskinrommet i kanonbunkeren.

Kanonen på Kristiansand kanonmuseum Møvik fort kan fortsatt kjøres med sitt originale maskineri. Dette er attpåtil en av verdens største kanoner, på hele 337 tonn.

Siden åpningen av Kristiansand kanonmuseum i 1993 har Arild Andersen vært den ansatte som har ledet kjøringen av kanonen. Det finnes ingen manualer eller lærebøker, og Arild er i dag den eneste som besitter denne kunnskapen. Siden Arild nærmer seg pensjonsalder, var det viktig for museet å dokumentere noe av hans erfaring og kunnskap. Resultatet er blitt to filmer, der Arild forteller om kjøringen av det militærhistoriske anlegget, og litt om hans tid på fortet.

Se kort trailervideo om dokumentasjonsprosjektet:

Se lang versjon om kjøring av kanonen

I denne filmen kan du lære mer om bakgrunnen for at fortet ble bygd og om det tekniske anlegget. Arbeidsoperasjonene knyttet til kjøringen av kanonen, helt fra oppstart av dieselaggregat til kjøring av kanon er dokumentert i videoen.

Vest-Agder-museet har fått støtte av Stiftelsen UNI og Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum for å dokumentere denne prosessen.

Filmene er laget av Xicado.

Om Møvik fort og Kristiansand kanonmuseum

Møvik fort, tyskernes «Batterie Vara», ble påbegynt i 1941. Store kanoner og flere tusen sjøminer skulle hindre allierte krigsskip i å trenge inn i Skagerrak. Dette var viktig for å sikre forsyningslinjene til det okkuperte Norge. Etter andre verdenskrig, under den kalde krigen, inngikk anlegget i det norske kystartilleriet, under navnet Møvik fort. En av de store kanonene står fortsatt i sin originale stilling. Den 337 tonn tunge kanonen er den eneste av sitt slag i verden, og utgjør hovedattraksjonen på Kristiansand kanonmuseum. Kanonen kan fortsatt kjøres med sitt originale maskineri, mer enn 80 år etter at den ble montert.

Les mer om anlegget på Møvik fort

Nå skal kjøringen av den store kanonen på Møvik dokumenteres