Historiske bilder fra Agder

Bilde fra Agderbilder: Kristiansand.

Agderbilder arbeider med digitalisering, formidling og publisering av kulturhistoriske fotografier i Agder, og er en sammenslutning av arkiver, museer, biblioteker og historielag i Agder.

Det ligger nå over over historiske 55.000 bilder fra Agder på nettstedet Agderbilder.

Agderbilder.no driftes i et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, som står for teknisk drift og vedlikehold av bildebasen, og Vest-Agder-museet som sammen med medlemsinstitusjonene produserer innhold.

Mer informasjon om bildebasen kan du finne på Facebook.

Vi er også interessert i nye medlemmer.

Ta gjerne kontakt dersom du er med i et historielag eller en annen institusjon som ønsker bilder publisert på Agderbilder.no.

Send mail til: post@vestagdermuseet.no.