Sparebankstiftelsen SR-bank gir nye 2 millioner til flytende utstilling på Odderøya

Vannspeilet Odderøya Kristiansand - Vest-Agder. Foto Helen & Hard.
Prosjekttegning av den flytene utstillingen i Nodeviga, Odderøya. Foto Helen & Hard.

Den nye flytende utstillingen i Nodeviga på Odderøya er første fase i å realisere det nye museumsbygget samme sted. Utstillingen og vannspeilet blir et spleiselag mellom offentlige og private – og 28. november 2023 kom den gode nyheten om at Sparebankstiftelsen SR-bank går inn med ytterligere 2 millioner kroner i prosjektet, som da nærmer seg fullfinansiert.

– Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank er stolte over å få mulighet til å bidra til realisering av prosjektet «vannspeilet» på Odderøya. Vest-Agder-museet gjør med dette en forskjell på flere måter. For det første øker de barn og unges forståelse av regionens viktige maritime kulturarv. Det er spennende at de kombinerer aktiviteter for aktiv læring, utstilling av autentiske båter og digital formidling. I tillegg vil utstillingen bidra til et vakkert og estetisk områdeløft. Siden hele området er innfartspunktet på Odderøya som turområde, vil dette prosjektet være til glede for veldig mange. Det er med stor glede å kunne tildele Vest-Agder-museet 2 millioner kroner til prosjektet «vannspeilet» – flytende maritim utstilling ved nytt museumsbygg på Odderøya sier Jannicke Haugan fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Representanter fra Vest-Agder-museet, Bragdøya kystlag, SpareBank 1 SR-Bank og Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Representanter fra Vest-Agder-museet, Bragdøya kystlag, SpareBank 1 SR-Bank og Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Flytende utstilling

Kristiansand og regionen rundt er uløselig knyttet til det maritime. De senere årene har det vært utstilt mange flotte mindre båter i både tre og plast i Nodeviga. Disse har vært et yndet fotomotiv for mange av turistene som besøker byen. Utstillingen har blitt en realitet gjennom godt samarbeid mellom Bragdøya kystlag, mange private båteiere og Vest-Agder-museet. Bryggene i Nodeviga har imidlertid sett bedre dager, de er ikke universelt utformet og har store begrensninger når det kommer til formidlingen av den maritime historien. Det ønsker Vest-Agder-museet å gjøre noe med.

– De mest spennende med dette prosjektet er de gode samarbeidene sier Olsen. Vi har verken ambisjoner om, eller kapasitet til, å realisere dette alene. Derfor er vi glade for å ha mange gode støttespillere og samarbeidspartnere i de frivillige miljøene.

Museets ambisjon er å formidle områdets maritime historie, som starter inne i det nye museumsbygget – og så strekker seg ut på vannspeilet. Museumsbygget kan vi ikke starte opp med før Kulturdepartementet også bidrar med finansiering, – men for å gi en smakebit på hva dette skal bli, engasjere enda flere frivillige og vise fremdrift i arbeidet vil vi starte opp med den flytende utstillingen ute på vannspeilet i Nodeviga. Her vil båtene komme mye mer til sin rett og vi kan kombinere formidling av båter på sjøen, med utstillinger på land.

Direktør i Vest-Agder-museet John Olsen tar i mot gaven fra Rune Meås Nilssen, SpareBank 1 SR-Bank.
Direktør i Vest-Agder-museet John Olsen tar i mot gaven fra Rune Meås Nilssen, SpareBank 1 SR-Bank.

– For å kunne realisere dette prosjektet er vi avhengig av både offentlig og privat støtte. Det har derfor stor betydning at en aktør som Sparebankstiftelsen SR-bank går inn og støtter prosjektet med nå totalt kr 4,5 millioner sier Olsen.

Vannspeilet Odderøya Kristiansand - Vest-Agder. Foto Helen & Hard.
Prosjekttegning av vannspeilet i Nodeviga, Odderøya, Kristiansand – Vest-Agder. Det nye museumsbygget i bakgrunnen. Foto Helen & Hard.

Ny flytende utstilling planlegges til Tall Ships Races 2025

– Vår ambisjon er at dette skal være klart til Tall Ships Races i 2025 sier direktør i Vest-Agder-museet, John Olsen. Vi vet dette arrangementet tilretrekker seg mange med maritim interesse og mener dette vil bidra til enda mer å oppleve for de som kommer til byen.

Det nye anlegget gir oss også nye muligheter når det gjelder digital formidling og digitale opplevelser. I tillegg til å gi noe muligheter når det gjelder utstillinger og formidling, vil de nye «bryggene» også bli en attraksjon i seg selv.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya

Vest-Agder-museet: Nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand