Militærhistorie

Militærhistorie er ett av museets fem tematiske hovedområder. Vest-Agder-museet deltar som en sentral aktør i verdiskapningsprosjektet Festung Lista og Krigsminnesamarbeid Agder i regi av Vest-Agder fylkeskommune. Museet har et pågående registreringsprosjekt for krigsminner i fylket, og deler av disse registreringene er nå publisert under Forsvarsverk i Vest-Agder. Disse er sortert kommunevis, og registreringen kan sees ved å klikke seg inn i kartet til den aktuelle kommunen.

Vennligst vent, men vi laster produkter...