Militærhistorie

Militærhistorie er ett av museets fem tematiske hovedområder. Vest-Agder-museet deltar som en sentral aktør i verdiskapningsprosjektet Festung Lista og Krigsminnesamarbeid Agder i regi av Agder fylkeskommune.

Se en oversikt over artikler om militærhistorie.

Norsk krigsseilermuseum

Hva kan du oppleve på Kristiansand kanonmuseum?

Krigshistorisk utstilling på Nordberg fort

Historien om Møvig fort

«Nye» unike krigsbilder fra 2. verdenskrig

«Hva skjer med det ufortalte?» Et nytt forskningsprosjekt om langtidskonsekvensene av krigen

Sjølingstad i krig og fred

Museet har et pågående registreringsprosjekt for krigsminner i fylket, og deler av disse registreringene er nå publisert under Forsvarsverk i Vest-Agder. Disse er sortert kommunevis, og registreringen kan sees ved å klikke seg inn i kartet til den aktuelle kommunen.