Krigshistorisk utstilling på Nordberg fort

I juni 2019 åpnet ny, permanent krigshistorisk utstilling på Nordberg fort. Kom og besøk oss i nyrenoverte brakke 22 for å lære (mer!) om andre verdenskrig på Lista.

Utstillingen «Krigen på Lista» forteller om de mange tyske soldatene og krigsfangene som var på Lista samt om de mange kystfortene og befestede anleggene som ble bygd. Ikke minst gir den et innblikk i hvordan det var for sivilbefolkningen å leve innenfor grensesperringene til «Festung Lister.» I utstillingen kan du også lese om krigsseilerne fra Lista, om flyplassene og jernbanen som den tyske okkupasjonsmakten fikk bygd – og selvsagt også om Nordberg fort, som sto ferdig i 1942.

Utstillingen er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet.

Utstillingen er åpen i museets åpningstid – daglig i sommerferien! – og det er gratis adgang for alle.

Deler av de gamle skilleveggene står igjen i Brakke 22 på Nordberg fort, som nå huser utstillingen «Krigen på Lista».

Kontoret som de norske polititroppene flyttet inn i sommeren 1945. Gjenstander og utstyr fra tyskerne står igjen på fortet. Foto: Elise Engesland-Halsne.

Lundebanen – jernbanen som okkupasjonsmakten fikk bygd på Lista. Foto: Lista museum.

I bakgrunnen: Foto av Lista tatt av den tyske okkupasjonsmakten i 1943. I forgrunnen: Monter med gassmaske (norsk) og hjelm (tysk). Foto: Elise Engesland-Halsne.