Lokalmuseer vest i Agder

I Agder finnes det mange museer, ved kysten og i innlandet, små og litt større. Bare Vest-Agder-museet har 11 avdelinger. Under har vi samlet litt informasjon knyttet til museene i tidligere Vest-Agder fylke.

Her finner du en oversikt over museer i fylket med lenker til deres hjemmesider. Lista kan suppleres.

Her kan du lese mer om Vest-Agder-museets tilbud til skoler og barnehager i inneværende skoleår.

Driver du med museumsarbeid eller har andre kulturhistoriske prosjekter i Agder og ikke får fylkeskommunal driftsstøtte? Da kan du søke om prosjektmidler fra Vest-Agder-museet og Aust-Agder museum og arkiv.

Les mer om prosjektmidlene og last ned søknadsskjema her. 

Vest-Agder-museet har utstyr til formidling og arrangementer til utlån for kommuner, lokalmuseer og andre ikke-kommersielle aktører på det kulturhistoriske feltet i Agder.

Les mer om utstyrsbanken her.