Bygningsvern

Bygningsvern er ett av fire faglige satsningsområder i Vest-Agder-museet. Vest-Agder-museet har en bygningsmasse på 102 antikvariske bygninger. Bygningene er fra ca. 1580 og opp til andre verdenskrig.  De fleste er tilknyttet friluftsmuseet ved Kristiansand museum. Men ved de fleste av museets avdelinger er det verneverdige bygg.

Museet vedlikeholder og restaurerer ved behov bygningene etter antikvariske metoder. Museets bygningshåndverkere setter sin ære i å gjøre restaureringen så god og riktig som mulig. Det betyr at vi tar vare på så mye av det originale i husene som mulig, og ser til at dette kan bevares for ettertiden.  Museet samarbeider også med lokale håndverkere som er spesialutdannet til restaureringsjobber.

Her kan du lese mer om bygningsvernarbeidet ved Vest-Agder-museet.

Flere ganger i året arrangerer vi foredrag om håndverk rundt i fylket. Se vår arrangementkalender for neste arrangement.