Forskning

Disputas: Profesjonsetikk for museumsansatte

Leder av fagseksjonen i Vest-Agder-museet, Kathrin Pabst, disputerer med avhandlingen «Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema» onsdag 17. desember på Universitetet i Agder.

Les mer…

Forskning på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet er per definisjon en forskningsinstitusjon, og forskning skal være et redskap i utviklingsarbeidet ved VAM. Forskningen er forankret i museets forskningsplan som følges opp av konservatorene i fagseksjonen.

Les mer…

Forskernettverk Agder

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder).

Les mer…

Agderseminarene

Vest-Agder-museet er en av fire samarbeidspartnere som utgjør Rådet for Forskernettverket Agder. Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet for forskernettverk Agder ledes fra UiA, og har i 2013 følgende sammensetning: Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) ved Kjell-Olav Masdalen, Statsarkivet i Vest-Agder (SAK) ved Roger Tronstad; Vest-Agder-museet (VAM) ved Kathrin Pabst og Universitetet i Agder (UiA) ved Berit Eide Johnsen og Bjørg Seland.

Les mer…