Fra forskning til bok til utstilling – snart presenterer vi «Bak fasaden»-prosjektet!

Syv gjenstander har dannet utgangspunktet for syv artikler i museets nye årbok, og årboka har så dannet utgangspunktet for vår nye utstilling. Boka er i trykk og planleggingen av utstillingen i gang – enn så lenge med teposer og trepinner.

Forskning, forvaltning og formidling har sjelden gått så mye hånd i hånd som ved denne utstillingen: Forskning på gjenstander har ført til ny kunnskap som skal formidles i en ny publikasjon og utstilling samtidig. Hele tiden var fokuset rettet også på de tabubelagte, kontroversielle eller følsomme sidene av gjenstandene; sider som folk flest ikke kjenner til eller ikke relaterer til vår samtid.

Målet med prosjektet har vært å bruke vanlige gjenstander fra våre samlinger for å se nærmere på deres opprinnelige funksjon og hvordan de har blitt brukt gjennom årene, i lys av verdiene som var fremtredende i samfunnet gjennom forskjellige tidsperioder. Her har vi sett på forsiden – den kjente siden som vanligvis vises – og baksiden, som man som oftest ikke fremhever. Eksempelvis legger studien av en av våre ølbollene opp til å si noe om samfunnets syn på alkoholbruk før og nå. Et unionsflagg er utgangspunktet for å belyse stadier i norsk nasjonal ideologi gjennom 1800-tallet og videre knyttes til tolkningen av det nasjonale og nasjonale symboler i dagens Norge. Et fjellbor fra andre verdenskrig åpner for fortellinger om definering og redefinering av heltebilder. En mer moderne plastbåt er en inngang til å beskrive utviklingen i etterkrigstidas verdisystemer, knyttet til arbeidsbetingelser og fritidsliv. Og med utgangspunkt i kunstneren Lars Kristian Tatjana Gulbrandsens pyntegjenstander kan vi se hvordan utstøting og utenforskap kan forvandles til ikonisering i en liten by.

Bak fasaden - oppstart

Museets designer Per Grimsgaard og formidlingsansvarlig Gunhild Aaby er nå i gang med plasseringen av utstillingsmodulene i rommet, mens manuset leses enda en gang for å komme frem til de beste tekstene til utstillingen.

De syv gjenstandene og forskningsartiklene om disse presenteres for publikum f.o.m. fredag 25. november ved Kristiansand museum.

Mer informasjon kommer i forkant av utstillingsåpningen – følg med!