Foredragsrekke om «Det tyske invasjonsforsvar på Agder 1940-1945»

I forbindelse med bokutgivelsen inviterer Vest-Agder-museet og Stiftelsen Arkivet nå til flere foredragskvelder, både i Kristiansandsregionen og vest i fylket. 

«Kristiansand er den største omlastningshavn på sørkysten, der det til stadighet ligger frakteskip og venter på videre fart sørover eller nordover. Å tape Kristiansand vil sette forsyningen av de tyske tropper i Norge i fare». Dette sa Oberstleutnant Ritgen i den tyske generalstaben, høsten 1941.

I boka Det tyske invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon. Med anleggelsen av permanente forsvarsverk håpet tyskerne å skape en ugjennomtrengelig forsvarsmur mot de allierte. Den sørvestlige delen av Norge, derunder Agder, lå svært utsatt til for angrep. På Agder ble det etablert hele 20 nye kystfort, og bygget hundrevis av store og små stillinger og bunkere. Hvert eneste forsvarsverk var plassert og bygget etter en plan. 70 år etter krigen vekker de synlige restene av disse forsvarsverkene ennå undring og interesse.

Boka er basert på opplysninger hentet fra tyske krigsdagbøker og dokumenter i amerikanske, tyske og norske arkiver. Krigsdagbøkene ble ført av de tyske militære avdelingene som var forlagt på Agder under andre verdenskrig.

Boka er skrevet av Endre Wrånes, konservator ved Vest-Agder-museet, og ble utgitt desember 2014 av Vest-Agder-museet, i samarbeid med Stiftelsen Arkivet. Den er på 320 sider og er rikt illustrert med 132 kart og 55 fotografier tatt av tyske soldater på Agder. De siste ukene har det blitt solgt mer enn 1000 eksemplarer, og det er bare å glede seg til en spennende foredrag om en viktig del av landdelens historie.

Møt forfatter Endre Wrånes, som presenterer boka følgende steder:

  • Stiftelsen Arkivet, Forum for okkupasjonshistorie, 29. januar kl 19.
  • Randesund Historielag, Kommunelokalet, 2. februar kl 19.
  • Nordberg fort, Lista, Kulturkveld om den Andre Verdenskrig, 19. februar kl 18.
  • Vågsbygd bibliotek, 26. februar kl. 12.
  • Tveit Historielag, Ryen grendehus, 19. mars kl. 19.

Boka fås kjøpt på Kristiansand kanonmuseum, i nettbutikken til Vest-Agder-museet og i bokhandlene i Agder.