«Kulturhistoriske refleksjoner» – tredelt publikasjonsserie (2014-2018)

Illustrasjonsfoto Publikasjoner.
Illustrasjonsfoto Publikasjoner. Vest-Agder-museet. Foto Thorunn Lunde.

I perioden 2014-2018 mottok Vest-Agder-museet et årlig publiseringstilskudd fra fylkeskommunen. Museet utga i denne perioden 3-4 publikasjoner årlig med relevant stoff for regionens historie. Publikasjonsserien besto av tre formater som dekket spekteret fra vitenskapelige til populærvitenskapelige publikasjoner.

«Kulturhistoriske refleksjoner – ny viten» manus med høy faglig kvalitet og utvidet bruk av kildehenvisninger. Dette formatet gjaldt for vitenskapelige publikasjoner som vanligvis tok opp ett tema som ble tilført ny kunnskap gjennom forskning på faglig høyt nivå.

«Kulturhistoriske refleksjoner – variert viten» inneholdt flere artikler av forskjellige forfattere, og dette formatet kunne bestå av både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler («årbokformatet»).

«Kulturhistoriske refleksjoner – levd og lært» manus basert på minner, erfaringer eller personlige refleksjoner, uten kildehenvisninger.

Innholdets faglige kvalitet avgjorde hvilken kategori et manus ble tilordnet. En redaksjonskomité bestående av minst tre konservatorer vurderte og prioriterte tilsendte manus ut fra flere kriterier, blant annet faglig kvalitet, relevans for regionens kulturhistorie eller aktualitet. I alle tilfeller ble formidlingsvennlighet vektlagt, det vil si et godt og lettlest språk og utvidet bruk av bilder og illustrasjoner.

Fra 2019 har ikke museet hatt dette utvidede ansvaret gjennom et fylkeskommunalt publiseringstilskudd. VAM utgir nå 1-2 publikasjoner i året. Her finner du en oversikt over Vest-Agder-museets publikasjoner.