Spørreundersøkelse om arbeidet med kontroversielle og følsomme tema

25. november kl 08:07

I disse dager sendes et spørreskjema til de aller fleste museene i Norge. Det overordnete temaet er museenes samfunnsrolle og opptreden som aktiv samfunnsaktør.

I dag forventes det at museene opptrer som aktive samfunnsaktører, noe som kan medføre arbeid med kontroversielle og følsomme temaer. Arbeidet pågår i museer verden over, og studier tyder på at det oppleves som både givende og krevende. Norsk ICOM (den norske nasjonalkomiteen av The International Council of Museums) ønsker  i samarbeid med Vest-Agder-museet å kartlegge omfanget av arbeid med slike tema ved norske museer, og å lage en oversikt over de vanligste utfordringene slik museumsansatte selv opplever dem. Derfor gjennomfører vi nå en spørreundersøkelse som vi håper flest mulig museumsansatte vil besvare. Spørreundersøkelsen består av fire deler og totalt 29 spørsmål knyttet til

  • tolkning og betydning av arbeidet med samfunnsrollen
  • arbeid med følsomme tema ved egen institusjon
  • oppsummering av de mest sentrale utfordringene
  • fallgruver og behov

Spørreundersøkelsen vil bli del av en publikasjon som har som formål å gi museumsansatte konkret hjelp og nyttige innspill til arbeidet i museet som aktivt, demokratisk rom. Resultatene vil også brukes til å utarbeide et opplæringsopplegg som sikter mot å bidra til at museumsansatte blir mer bevisste og kompetente i arbeidsutførelsen.

Vi håper på flest mulig svar fra museumsledere, prosjektledere eller prosjektmedarbeidere, gjerne flere fra hver institusjon. Dette for å kunne danne seg et godt bilde av spesifikke utfordringer som kan følge med rollen man har ved museet. Det er mange som har prøvd seg fram og gjort erfaringer som kan være nyttige for andre som ønsker å gå i gang med lignende prosjekter. Disse erfaringene ønsker vi å få fram.

fotspor_levering_web
Foto: Anita Nilsen

Spørreskjema

Det vil ta ca. 45 til 60 min. å besvare undersøkelsen dersom man tar seg god tid. Ikke alle spørsmål er relevante for alle. Korte svar er her bedre enn ingen, og å svare på noen spørsmål er bedre enn å svare på ingen. Det innsamlete materialet vil bli behandlet konfidensielt, og svarene vil bli sammenfattet, kategorisert og presentert som en helhet. Selv om vi spør etter navn og rolle/stilling, vil alle svar anonymiseres slik at det ikke vil være mulig å komme frem til hvem eller hvilken institusjon svarene kommer fra.

Det digitale spørreskjemaet finner du her. Det trengs siste versjon av Adobe Acrobat Reader for å kunne lagre skjemaet underveis og avslutningsvis, noe som er nødvendig for ikke å miste de skriftlige svarene. Programvaren kan lastes ned gratis her. Alternativt kan det svares på de meste relevante spørsmål i en vanlig e-post. Alle besvarte skjema eller e-poster bes å sendes til følgende e-postadresse: k.pabst@vestagdermuseet.no. Svarfrist er fredag, 4. desember.

For å kompensere noe for tiden som brukes, vil alle som svarer få tilsendt publikasjonen sommeren 2016. I tillegg lodder vi ut tre kaker som kan deles med kollegaer i lunsjen.

kake (2)

Undersøkelsen gjennomføres av Norsk ICOM i samarbeid med Vest-Agder-museet og med støtte fra Norsk kulturråd over programmet «Samfunnsaktør i teori og praksis». Publikasjonen med analyse av undersøkelsen utgis av Norsk ICOM våren 2016. For mer informasjon, kontakt prosjektansvarlig Kathrin Pabst på tel. 932 46 157 eller k.pabst@vestagdermuseet.no, eller styreleder i Norsk ICOM, Paal Mork via Paal.Mork@norskfolkemuseum.no.

Hovedbilde: Anita Nilsen