Forskernettverk Agder

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder).

Rådet for Forskernettverk Agder fungerer som arbeidsutvalg og tar initiativ til ulike arrangementer, bl. a. det årlige Agderseminaret, vanligvis lagt til oktober måned. Rådet fungerer dessuten som redaksjonskomite ved utgivelse av faglige antologier på bakgrunn av foredrag holdt ved agderseminarene.

Rådet for Forskernettverk Agder har i 2013 følgende sammensetning:

Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks): Kjell-Olav Masdalen og Kristoffer Vadum (fra okt.)

Statsarkivet i Kristiansand (SAK): Roger Tronstad

Vest-Agder-museet (VAM): Kathrin Pabst

Universitetet  i Agder (UiA): Berit Eide Johnsen og Bjørg Seland (koordinator)

 

Agderseminaret

utgjør et faglig forum, samtidig som det er åpent for landsdelens historieinteresserte publikum, og blir fulgt opp med en artikkelsamling på bakgrunn av de foredrag som er holdt ved seminaret.

Agderseminaret 2007 Egdene og de ti bud – Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 16-2000. Seminaret ble holdt 12. og 13. oktober ved Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks), ca. 70 deltakere.

Agderseminaret 2008 Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Seminaret ble holdt ved Universitetet i Agder (UiA), Gimlemoen, Kristiansand 10. og 11. oktober, i overkant av 50 deltakere

Agderseminaret 2009 Sørlandsk kultur – mangfoldet og motsetningene

Seminaret var lagt Aust-Agder kulturhsitoriske senter (AAks), Arendal fredag 16. og lørdag 17. oktober, i underkant av 60 deltakere.

Agderseminaret 2010 Formidling – bruk og misbruk av historie. Seminaret ble holdt ved Universitetet i Agder (UiA), Gimlemoen, Kristiansand 15. og 16. oktober, 70 – 80 deltakere

Agderseminaret 2011 Den vanskelige historien – erindring og glemsel. Seminaret var lagt til Arendal gamle rådhus, med Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) som vertskap, fredag 14. og lørdag 15. oktober, ca. 70 deltakere.

Agderseminaret 2012 Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. Seminaret ble holdt ved Universitetet i Agder (UiA), Gimlemoen, Kristiansand, torsdag 11. og fredag 12. oktober, 90 – 100 deltakere

Agderseminaret 2013 Gud og mammon – Religion og næringsliv. Seminaret ble holdt ved Universitetet i Agder (UiA), Gimlemoen, Kristiansand, torsdag 10. og fredag 11. oktober, i overkant av 60 deltakere.

 

Publikasjoner på bakgrunn av Agderseminaret

Foredrag ved agderseminarene har gitt grunnlag for en rekke artikkelsamlinger. Rådet for forskernettverket har fungert som redaksjonskomite for disse utgivelsene

Anne Tone Aanby (red.): Egdene og de ti bud – Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 16-2000  (Forskernettverk Agder / AAks 2008)

Bjørg Seland (red.): Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer (Høyskoleforlaget 2009)

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene (Høyskoleforlaget 2010)

Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.): Formidling. Bruk og misbruk av historie (Høyskoleforlaget 2011)

Bjørg Seland (red.): Den vanskelige historien – erindring og glemsel (Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2012)

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning.(Cappelen Damm Akademisk 2013)

Arbeidet med en antologi på bakgrunn av Agderseminaret 2013 er påbegynt, Bjørg Seland tar ansvar som hovedredaktør, planlagt utgivelse på Cappelen Damm Akademisk høsten 2014.

 

Kortere seminarer med ulike tema

Rådet for forskernettverket har årlig tatt initiativ til et dagseminar / halvdagsseminar på vårparten med faglige emner for historikere.

2007 og 2008 ble disse seminarene nyttet til arbeidet med å utforme en katalog over regionalhistoriske forskningsemner http://www.uia.no/content/download/49758/710227/file/Fullmanus-07.pdf

Planer om oppdatering av denne katalogen er foreløpig lagt til side pga andre tidkrevende oppgaver.

2009 ble seminaret brukt til drøfting av NFRs evalueringsrapport over historiefaglig forskning i Norge (NFR 2008) .

2010 «Den gode fagartikkel»

2011 «Historisk kildemateriale – innsynsrett og etiske hensyn»

2012 «Historiske kart for Agder»

2013 Skrivekurs for fagskribenter

Arrangementsansvarlige 2007-10 var historiemiljøet ved UiA, 2011 og -12: SAK, i 2013 VAM.

Seminarene har samlet fra 20 til 40 deltakere.

Mindre ettermiddagssamlinger: «Historisk fagprat»

Høsten 2011 ble det holdt to ettermiddagssamlinger på UiA, Gimlemoen med korte innledninger til mer uformell faglig utveksling: En samling 20. september med tema Transnasjonal historie, en samling 22. november med gjensidig orientering om større og mindre fagprosjekter under arbeid ved VAM, SAK og UiA. Deltakertall: ca. 10 deltakere. Kostnader dekket ved «små driftsmidler», Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA. Ønskelig med flere slike uformelle samlinger; foreløpig ikke prioritert ettersom andre oppgaver har krevd mye tid.

Tekst: Bjørg Seland, UiA