Velkommen til utstillingsåpning og boklansering av Bak fasaden!

27. november kl 13:00-14:00 | Kristiansand museum, Kongsgård

Fredag, 27. november kl. 13 åpner en ny utstilling på Kristiansand museum. Den handler om syv gjenstanders skyggesider, og bakgrunnsinformasjon kan du få i museets nyeste publikasjon med samme tittel.

Hva har en badstue og en ølbolle fra 1700-tallet, et unionsmerke fra 1844, det kjente kunstverket ”Haugianerne” fra 1865,  et fjellbor fra 2. verdenskrig, en fargekomposisjon fra 1983 og en plastbåt fra etterkrigstiden til felles? Kan man gjenkjenne verdier som gjelder samfunnet til en viss tid, i bruk og tolkning av gjenstanden? Og kan det være at museene ganske så ofte glemmer å se på samfunnets mørke sider som gjenstanden også viser til?

LC150360-Xact-BakFasaden-Priekslapa-RasterProof

I utstillingen møter man syv gjenstander. Vi inviterer til et blikk bak fasaden og utforskning av gjenstandenes kjente forsidene og de mer skjulte baksidene. Bak ølbollens flotte 1700-tallsdekor finnes historier om alkoholmisbruk og lidelser. Og bak sommerens skinnende plastbåt i sørlandsskjærgården skjuler det seg helse- og miljøutfordringer. Kan et gammelt laftebygg være inngangen til å avsløre at museet ikke alltid forteller sannheten? Og så har vi krigen: Vil vi egentlig vite hvor mange nordmenn som tjente seg rike på å hjelpe tyskerne med å bygge sine forsvarsverk i Norge?

Bastue til web (3)

Forskning, forvaltning og formidling har sjelden gått så mye hånd i hånd som ved prosjektet Bak fasaden. Forskning på ulike gjenstander har ført til ny kunnskap. Denne formidles nå samtidig i en publikasjon og i en vandreutstilling. Utstillingen presenterer gjenstandene visuelt, både dens forside og dens bakside. Publikasjonen gir dybdekunnskap om gjenstandene og deres mangfoldige historie.

Viktigere enn publikasjonen og utstillingen har prosessen vært. Det overordnete målet med prosjektet var å forankre en kritisk tilnærming til tolkning og bruk av gjenstander i forskning, forvaltning og formidling ved Vest-Agder-museet – systematisk og gjennomgående.

Gjennom hele prosessen har vi måttet vurdere om vi var på riktig vei. Var gjenstandene for trivielle? Hadde de for få «skyggesider»? Var de godt nok egnet til å sette i gang kritisk tenkning og refleksjon blant leserne og besøkende? Om igjen og om igjen har vi diskutert forskjellige innfallsvinkler til museenes samfunnsrolle, før vi alltid landet tilbake på utgangspunktet: Det handler ikke om selve gjenstanden, men om en ny vri i tilnærmingen til museenes tradisjonelle arbeidsområder. Den vrien er viktig. Og den må forankres gjennom bevisstgjøring og kontinuerlig praksis.

Vi takker Norsk Kulturråd som har støttet prosjektet Bak fasaden økonomisk – og ønsker velkommen til utstillingsåpning og boklansering 27. november 2015. Utstillingen åpnes av Terje Næss, ny leder av kulturstyret i Kristiansand.

For spørsmål om utstillingen eller publikasjonen kontakt Kathrin Pabst her.