Nyhetsarkiv

Lokomotiv nr. 2 på Setesdalsbanen. Bilde fra driftstiden. Fotograf ukjent. Bildet er del av samlingen til Setesdalsbanen.

Lokomotiv nummer 2 på Setesdalsbanen

Setesdalsbanen har bevart fire av lokomotivene som i sin tid ble spesialbygget for banen. I disse dager pågår restaureringen av det ene lokomotivet, Lok 2, som ble levert til Kristiansand fra Glasgow i 1894.

Les mer…

Forsiden til skiltet som har teksten reservert danske skolereiser.

Bumletoget Setesdalsbanen

Bumletoget[1] var navnet danske skolebarn ga Setesdalsbanen i 1959, samtidig som de syntes den gamle jernbanen var alle tiders og «sjov» å kjøre – til tross for at den gikk seint og var en raritet[2].

Les mer…

Minnesteinen for kong Oscar II sitt spadestikk som markerte oppstarten av anleggsperioden for Setesdalsbanen. Spadestikket ble foretatt i 1891, Setesdalsbanen åpnet i 1896 og Minnesteinen ble satt opp i 1954. Først sto den i Kongeskjæringa, tett på jernbanelinja. I 1991 ble den flyttet til Falkentomta på Grim og i 2022 ble den flyttet ned til Kristiansand jernbanestasjon. Foto Thorunn Lunde // Vest-Agder-museet

Minnesteinen fra Kongeskjæringa

I februar 2022 ble minnesteinen som markerte første spadestikk for Setesdalsbanen, flyttet fra et parkområde på Grim. Steinen med fundament skal etter en skånsom renovering plasseres på stasjonsområdet på Kristiansand jernbanestasjon.

Les mer…