Minnesteinen fra Kongeskjæringa

Minnesteinen for kong Oscar II sitt spadestikk som markerte oppstarten av anleggsperioden for Setesdalsbanen. Spadestikket ble foretatt i 1891, Setesdalsbanen åpnet i 1896 og Minnesteinen ble satt opp i 1954. Først sto den i Kongeskjæringa, tett på jernbanelinja. I 1991 ble den flyttet til Falkentomta på Grim og i 2022 ble den flyttet ned til Kristiansand jernbanestasjon. Foto Thorunn Lunde // Vest-Agder-museet
Minnesteinen for kong Oscar II sitt spadestikk som markerte oppstarten av anleggsperioden for Setesdalsbanen. Spadestikket ble foretatt i 1891, Setesdalsbanen åpnet i 1896 og Minnesteinen ble satt opp i 1954. Først sto den i Kongeskjæringa, tett på jernbanelinja. I 1991 ble den flyttet til Falkentomta på Grim og i 2022 ble den flyttet ned til Kristiansand jernbanestasjon. Foto Thorunn Lunde // Vest-Agder-museet

I februar 2022 ble minnesteinen som markerte første spadestikk for Setesdalsbanen, flyttet fra et parkområde på Grim. Steinen med fundament skal etter en skånsom renovering plasseres på stasjonsområdet på Kristiansand jernbanestasjon.

Tekst: Thorunn Lunde // konservator NMF

På steinen kan vi lese følgende innhugde gullbemalte tekst: Kong Oscar II tok her det første spadestikk på Setesdalsbanen 21. juli 1891.

Kong Oscars II spadestikk på Setesdalsbanen 1891. Jernbanedirektør Pihl var også tilstede.
Kong Oscars II foretok det første spadestikk på Setesdalsbanen ved Brønnstykket 21. juli 1891. Jernbanedirektør Pihl var også tilstede, sammen med andre prominente gjester.

Minnesteinen er i fra 1954, og sto opprinnelig på høyre side av jernbanelinjen, på oppsiden av Brønnstykket 27 [1] , så tett opp som det var mulig til der hvor spadestikket ble tatt. Det var daværende distriktssjef i NSB, John Johnsen som i 1954 tok initiativ til steinen som ledd i feiring av 100 årsjubileet for jernbanen i Norge.

NSB sitt jubileum i 1954. Lokalt ble spadestikket for Setesdalsbanen fra 1891 markert ved at en minnestein ble satt opp i Kongeskjæringen, tett ved jernbanelinjen ca 1 km nord for jernbanestasjonen i Kristiansand. Det var her i området kong Oscar II foretok det første spadestikk 21. juli 1891.
NSB sitt jubileum i 1954. Lokalt ble spadestikket for Setesdalsbanen fra 1891 markert ved at en minnestein ble satt opp i Kongeskjæringen, tett ved jernbanelinjen ca 1 km nord for jernbanestasjonen i Kristiansand. Det var her i området kong Oscar II foretok det første spadestikk 21. juli 1891.
Foto: Knut John Bakkens fotosamling.
Avdukingen av minnesteinen for det første spadestikk for Setesdalsbanen. Dette var den lokale markeringen av at jernbanen i Norge var 100 år.
Avdukingen av minnesteinen for det første spadestikk for Setesdalsbanen. Dette var den lokale markeringen av at jernbanen i Norge var 100 år.
Foto: Knut John Bakkens fotosamling

Her sto minnesteinen fram til 1991 og hadde en ganske så anonym tilværelse[2]. Kun synlig et kort øyeblikk for reisende med tog. Da ble den på initiativ fra ansatte i jernbanen, flyttet til et lite parkområde på Grim som på det tidspunktet ble omtalt som «Falkentomta».

Avdukingen av Minnesteinen etter det første spadestikk for Setesdalsbanen etter at den var flyttet til Falkentomta på Grim i 1991. Fotograf Knut John Bakken.
Avdukingen av Minnesteinen etter det første spadestikk for Setesdalsbanen etter at den var flyttet til Falkentomta på Grim i 1991. Fotograf Knut John Bakken.

På tampen av 2021 tok Bane NOR initiativ til et møte omkring mulighetene for å få steinen flyttet til jernbanestasjonen i forbindelse med at stasjonsområdet skal rustes opp.

Selv om steinen nå kommer lenger bort fra området der den ble plassert i 1954, mener museet at dette er en god ide. Sammen med plaketten som ble satt på i 1991 som forklarer første flytting, vil en ny tekst gi informasjon om at der steinen nå står, er den plassert i ettertid – og det ikke var her kong Oscar II tok det første spadestikket.

Museet mener at ved å flytte steinen til Kristiansand jernbanestasjon, lett synlig for reisende med jernbanen, vil intensjonen bak steinen i enda større grad fylles. Det distriktssjef Johnsen ønsket med minnesteinen, var at den skulle være en hylles til pionerene for norsk jernbanebygging og et symbol på hva fortidens mennesker maktet å gjennomføre[3].

Så hvorfor ønsket ikke museet steinen til Grovane stasjon? Hovedgrunnen når steinen nå kommer til Kristiansand stasjon, som i dag er en stasjon på Sørlandsbanen, vil steinen bli et bindeledd og en påminnelse om at en gang i tiden var Kristiansand jernbanestasjon utgangspunktet for distriktets første jernbanestrekning; Setesdalsbanen.

 

Kilder:

[1] Fædrelandsvennen 20. juli 1954

[2] Side 59. Fra gamp til damp – Setesdalsbanens første 100 år. Stiftelsen Setesdalsbanen (1996)

[3] Fædrelandsvennen 24. juli 1954

Oppdatert juli 2023 – Thorunn Lunde.