Bumletoget Setesdalsbanen

Forsiden til skiltet som har teksten reservert danske skolereiser.
Forsiden til reservasjonsskiltet. Foto: Thorunn Lunde//Vest-Agder-museet.

Bumletoget[1] var navnet danske skolebarn ga Setesdalsbanen i 1959, samtidig som de syntes den gamle jernbanen var alle tiders og «sjov» å kjøre – til tross for at den gikk seint og var en raritet[2].

Tekst: Thorunn Lunde, konservator NMF

I årene før nedleggelsen av Setesdalsbanen, var det mange danske skolebarn som reiste med den gamle jernbanen. Danske skolereiser ble det kalt, og på 1950-og 1960-tallet var det vanlig at danske barn brukte deler av sommerferien til å dra på klasseturer til utlandet, og mange av disse turene gikk til Norge[3].

Foto av barn som har eller skal reise med Setesdalsbanen.
Foto Dagfinn Pettersen / Agderbilder.no

I årene etter krigen og fram mot nedleggelsen, var det stor persontrafikk med Setesdalsbanen sommerstid[4]. Mye av dette var turister, blant annet utenlandske. I etterkrigstida besøkte nærmere 15.000 danske skolebarn besøkt Setesdal. Både i 1959 og 1960 reiste 1700 danske skolebarn med danskebåten «Skagen» over til Kristiansand på vei til Setesdal og Telemark [5].

Reisen mellom Grovane – Byglandsfjord ble altså foretatt med Setesdalsbanen, en togtur som må ha vært ganske så eksotisk og moro for elevene. Alt kort tid etter avgang fra Grovane stasjon fikk de møte en helt annen natur enn den de var vant med fra hjemlandet. Strekningen Grovane til Røyknes er både vill og vakker. På den ene siden av jernbanen er det høyre fjell, og på den andre siden gikk det bratt ned mot elva Otra som ved sterk vannføring kan være ganske så vill.

Tidsbilde

Dette lille tidsbildet som vi forteller om her, hadde som utgangspunkt to av gjenstandene fra samlingen til Setesdalsbanen. I magasinet lå det to skilt med teksten «reservert danske skolereiser». De var ganske så unnselige, ikke større enn 9,5 x 36 cm, enkelt laget på tynne plater og pålimt papir med tekst. På baksiden var det metallfeste slik at skiltene kunne festes i sluttsignalholdene på passasjervognene.

Gjenstandsfoto av de to reservert-skiltene som ble brukt av danske skolereiser.
Gjenstandsfoto av de to skiltene som ble brukt når danske skolereiser kjørte med Setesdalsbanen på 1950-tallet.

Et kjapt søk i Nasjonalbiblioteket digitale samling, ga et par treff på temaet «danske skolereiser», og dermed fikk vi mer informasjon til de to gjenstandene som var bevart fra driftstiden. Dermed fikk vi mulighet til å skrive litt om «brumletog» og danske skolebarn på tur med Setesdalsbanen, og at Setesdalsbanen hadde en rolle som i turisttrafikken på 1950-tallet. På sett og vis kan vi si at Setesdalsbanen som museumsbane og en av Sørlandets store attraksjoner, videreført en rolle den på banen alt hadde fått på slutten av driftstiden.

Bildet viser skiltets bakside med kroken som ble satt i sluttsignalholderen på endeveggen til passasjervogna.
Baksiden av reservert-skiltet. Her ser vi metallfestet som ble brukt da skiltet ble satt i sluttsignalholderen til passasjervogna. Foto: Thorunn Lunde // Vest-Agder-museet.
Kilder:
Sluttnoter:

[1] Kan oversettes til «somletog».

[2] Fædrelandsvennen 16. juni 1959.

[3] Fædrelandsvennen 20. juni 1960.

[4] Fra gamp til damp, side 91.

[5] Fædrelandsvennen 20. juni 1960.