Bok om broer og tunneler på Setesdalsbanen

Paulen bo, Setesdalsbanen. Lok 2 og lok 5 i 1989. Foto John R. Sørensen
Paulen bo, Setesdalsbanen. Lok 2 og lok 5 i 1989. Foto John R. Sørensen

I 2022 ble boken «Over og gjennom – broer og tuneller på Setesdalsbanen» utgitt. Boken er en teknisk og historisk oversikt som beskriver Setesdalsbanens broer og tunneler. Den er rikt illustrert med tegninger og fotografier.

Boken er skrevet av John Robert Sørensen, som i tillegg til å ha en lang yrkeskarriere i NSB, har flere ti-år bak seg som frivillig i Setesdalsbanens Venner.

Sørensen har arbeidet med boken over en lang periode, og det er lagt ned mange timer med å lete fram tegninger, dokumenter og foto som er benyttet som kilder og underlagsmateriale for boken. I tillegg har forfatteren brukt mye tid på studieturer i terrenget for å fotografere og dokumentere de rester etter Setesdalsbanens broer og tunneler som er igjen.

Boken forteller både en sentral side ved Setesdalsbanens historie, samtidig som det er en bok som forteller historien til hvordan solid ingeniørkunnskap gjorde det mulig å bygge jernbane i et område med en utfordrende topografi.

Boken starter med en gjennomgang av broene som var på Setesdalsbanen, og den går tilbake til da banen åpnet i 1896 og banen gikk mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Som forfatteren viser, det var på den 78 kilometer lange strekningen mange broer. Noen var relativt enkle tre-konstruksjoner, mens andre, som blant annet Paulen bro som i dag er del av museumsjernbanen Setesdalsbanen, var staselige fagverksbroer som sto som monumenter i landskapet.

Tunneler var det ikke like mange av på Setesdalsbanen, dersom vi sammenligner med antall broer, og alle lå i den søndre delen av banen. At tunnelene er på denne delen av strekningen, henger naturligvis sammen med topografien, jo lenger nord, jo mindre steinete og kupert var landskapet.

Broer og tunneler er utgitt av Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner og kan kjøpes på Setesdalsbanen og i nettbutikken til Vest-Agder-museet.

Over og gjennom - broer og tuneller på Setesdalsbanen