fbpx

Vest-Agder-museet

Tilbake til kroppen

I slutten av oktober 2009 åpnet Vest-Agder-museet Kristiansand en utstilling om seksuelt misbruk av barn. Utstillingen som bare sto noen få måneder, ble karakterisert som en såkalt BRUDD-utstilling; dvs. en utstilling som handler om et tabubelagt og følsomt tema. Sykepleier og kunstner, Rita Anne Berntsen, som står bak utstillingen, fortalte i foredraget om sine egne opplevelser og følelser etter å ha blitt misbrukt i barndommen.

Les mer…

Alt text test

bildestørrelser test

Bilde (Stor versjon)  med bildetekst lagt til gjennom «Legg til media» – med bildetekst (WordPress legger bilde i en tabell) og bildet blir kuttet på høyre side

Forberedelse til julebakst
Forberedelse til julebakst

 

 

 

Samme bilde 1024×768 lagt til på samme måte men uten bildetekst -resizer fint!


Samme bilde (ORIGINAL Størrelse) lagt til på samme måte men uten bildetekst – resizes fint !

 

 

Alt text test
Bildetekst test – bildestørrelse 325×225 tilpasser ssg fint og kan høyre / venstre justeres i løpende tekst

Slider i innlegg:
[rev_slider home_slider]

Vest-Agder-museets årbok – En festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard

Vest-Agder-museets årbok for 2013 er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-årsdag i mai. Museet ønsker å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide museale virke. Boka har fått tittelen Museet til Odderøya. Den henspeiler på Munksgaards mangeårige engasjement for flytting av nåværende Kristiansand museum fra Kongsgård til en samlet sett mer tjenlig lokalitet.

Les mer…

Restaureringsarbeider på Stiftamtmannens paviljong

Stiftamtmannens paviljong (ca.1800), som i dag befinner seg ved bygaden på Vest-Agder-museet Kristiansand, restaureres disse dager i regi av Fylkeskonservatoren og Vest-Agder-museet Kristiansand. Det er i første omgang taket som restaureres, og arbeidet uføres i tråd med gamle håndverkstradisjoner.

Les mer…

Agderseminaret 2013

Gud og Mammon – religion og næringsliv er tittelen på årets Agderseminar. Seminaret går av stabelen 10. og 11. oktober på Universitetet i Agder.

Les mer…