Spennende stilling som restaureringshåndverker

I Vest-Agder-museet er det ledig et engasjement som restaureringshåndverker i 50-100 % stilling.

Vest-Agder-museet har ansvaret for 93 antikvariske bygg. Bygningsvern er et prioritert satsningsområde de neste årene, og museet ønsker å knytte til seg en bygningshåndverker i engasjement for ett til to år, med mulighet for forlengelse forutsatt finansering. Arbeidsoppgaver vil primært være restaurering, vedlikehold og istandsetting av museets antikvariske bygningsmasse. Det forutsettes at alt arbeid følger antikvariske prinsipper og utføres i henhold til museets faglige retningslinjer. Bygningshåndverkeren skal også delta i dokumentasjon/rapportering og i formidlingen av arbeidet. Stillingen inngår som en del av museets bygningsvernmiljø gjennom nettverket av håndverkere. Stillingen vil ha sitt arbeidssted etter hvor prosjektene er lokalisert i Vest-Agder fylke, i starten i Kristiansandsområdet.

Ønskede kvalifikasjoner
– Engasjert håndverker med yrkesstolthet og interesse for fagfeltet
– Fagbrev og/eller erfaring innenfor fagområdene tømrer, restaureringstømrer, lafter eller liknende
– Kompetanse og/eller erfaring fra restaurering/vedlikehold av antikvariske hus og eldre byggeteknikker
– Kunnskap om lokal byggeskikk og bygningshistorie er en fordel
– Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre
– Allsidig og innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver
– Personlig egnethet vil bli vektlagt
– Norskkunnskaper og sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen

Det legges til rette for spesialopplæring hvor det måtte være nødvendig.

Vi tilbyr en utfordrende stilling i et interessant faglig miljø. Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.

Søknad med CV sendes innen 21. februar til:
g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøya 17, 4610 Kristiansand.
For ytterligere informasjon om stillingen og faglig innhold; kontakt bygningsvernansvarlig Nils Magne Håkegård, mobil 957 07 595.