fbpx

Vest-Agder-museet

Himmelen over Sørlandet: Ta gjerne kontakt!

Mars 2011 åpnet Vest-Agder-museets store religionsutstilling «Himmelen over Sørlandet» i Christiansholm festningen i Kristiansand. Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom museet og Universitetet i Agder, og det ble lagt opp til en utstilling som setter tankene i gang gjennom informasjon og kritiske spørsmål, lys, lyd og utvidet bruk av teknologi.

Les mer…

«Min kropp – min sannhet»

September 2008 åpnet Vest-Agder-museets første BRUDD-utstilling; en utstilling som handlet om et følsomt tema. I «Min kropp – min sannhet» fortalte 16 sørlendinger hver sin historie om forholdet til egen kropp, det rådende skjønnhetsidealet og egne innvendinger mot det. Historiene ble formidlet gjennom bilder, lyd og tekst, og de mange og mangfoldige reaksjonene fra publikumet, skoleklasser og lærer har bekreftet at temaet er viktig – og følsomt – for de aller fleste.

Les mer…

BRUDD på Vest-Agder-museet

I museumssammenheng refererer BRUDD-begrepet til arbeidet med tema som anses å være følsomme, tabubelagte eller kontroversielle. Slike tema kan være relatert til for eks. lukkete institusjoner, krig eller alle former av overgrep eller misbruk. Vinkling av temaet og formidlingsmåte er avgjørende for karakteriseringen. BRUDD-prosjekter skal føre til ettertanke og refleksjon om utvalgte aspekter av emner, som folk flest ikke vil forholde seg til.

Les mer…

Forskning på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet er per definisjon en forskningsinstitusjon, og forskning skal være et redskap i utviklingsarbeidet ved VAM. Forskningen er forankret i museets forskningsplan som følges opp av konservatorene i fagseksjonen.

Les mer…

Forskernettverk Agder

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder).

Les mer…

Agderseminarene

Vest-Agder-museet er en av fire samarbeidspartnere som utgjør Rådet for Forskernettverket Agder. Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet for forskernettverk Agder ledes fra UiA, og har i 2013 følgende sammensetning: Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) ved Kjell-Olav Masdalen, Statsarkivet i Vest-Agder (SAK) ved Roger Tronstad; Vest-Agder-museet (VAM) ved Kathrin Pabst og Universitetet i Agder (UiA) ved Berit Eide Johnsen og Bjørg Seland.

Les mer…

Flagget

VAM tjuvstarter 2014 med en ny publikasjon om det norske flagget! Flaggekspert Jan Henrik Munksgaard står bak Vest-Agder-museets årbok 2012: «Flagget. Et nasjonalt symbol blir til.» Boka er på ca. 150 sider og er oss bekjent det mest omfattende verk om det norske flagget som finnes i Norge i dag.

Les mer…