Museumsbygg på Odderøya

Kristiansand kommune har bestemt at friluftsmuseet blir værende på Kongsgård/Vige der det er i dag, men at et nytt og moderne museumsbygg skal etableres på Odderøya. I tillegg skal publikumsfasilitetene ved de andre besøksmålene utvikles og oppgraderes.

I forbindelse med den pågående saken «Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand», har Vest-Agder-museet argumentert for, og arbeidet for, at det fremtidige, moderne museumsbygget må ligge på Odderøya. Dette har vært planene siden 1995 og ble sist vedtatt i 2011. I vinter ble spørsmålet om innhold og plassering reist på nytt, men politikerne både i Kristiansand kommune og i fylkeskommunen, har holdt fast ved Odderøya som plassering

I Kristiansand kommune har nå saken vært behandlet i både Kulturstyre og i Bystyre. I kommunen er konklusjonen at friluftsmuseet blir værende på Kongsgård/Vige der det er i dag, men at et nytt og moderne museumsbygg skal etableres på Odderøya. I tillegg skal publikumsfasilitetene ved de andre besøksmålene utvikles og oppgraderes. For museet har det vært viktig at det nye museumsbygget ble plassert på Odderøya. I tillegg er museet opptatt av å utvikle og styrke alle avdelingene vi har et ansvar for, og er derfor tilfreds med gårsdagens vedtak.