Grunnlovsjubileet i Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet markerer Grunnlovsjubileet ved de fleste avdelinger. Vi starter sesongen med et felles arrangement, «Gimle 1814», søndag 15. juni. I sommer blir det barneaktiviteter, omvisninger og utstillinger som retter fokus mot 1814.

Her er en oversikt over noe av det som foregår i jubileumsåret:

Kristiansand museum

 • Våren 2014: «Da Norge fikk sin egen grunnlov og sitt eget flagg» – undervisningsopplegg for 7. trinn i Den kulturelle skolesekken i Kristiansand kommune.
 • Sommeren 2014: «Kristiansand 1814». Utstilling om politiske, sosiale og kulturelle forhold i byen for 200 år siden.
 • 1. juli-15. august: 1814-omvisninger på friluftsmuseet. «Hverdagsliv rundt 1814».
 • 1. juli-15. august: Hva gjorde de i 1814? Barneaktiviteter hver dag.

Gimle Gård

 • 15. juni: Gimle 1814, fellesarrangement for hele Vest-Agder-museet på Gimle Gård med 1814 i fokus gjennom aktiviteter, omvisninger, utstillinger og demonstrasjoner. Samarbeid med Agder naturmuseum og botaniske hage.
 • 1. juli-15. august: 1814-omvisninger: «Lystgård i krig og fred».

Mandal museum

 • «Tidemand i hjembyen» – jubileumsutstilling. Adolph Tidemand ble født i Mandal for 200 år siden, samme dag som våpenhvileavtalen mellom det norske Stortinget og den svenske kongen ble undertegnet i 1814. Mandal museum feirer jubileet med en utstilling av originale og digitale verk av en Norges fremste nasjonalromantiske kunstnere. Utstillingsåpning: 20. juni
 • Sommeren 2014: Hva gjorde de i 1814? Barneaktiviteter hver dag.
 • Onsdag 25. juni og onsdag 16. juli kl. 17: Mandal 1814: Byvandringer med vekt på Tidemand og byhistorisk utvikling v/ Agnete Kjellin.
 • Høsten 2014: «Tidemand i Mandal». Et undervisningsopplegg for 1. – 3. trinn. Om 1814 og Tidemands betydning som folkelivsmaler og nasjonalromantiker.
 • Kulturminnedagen, torsdag 18. september kl. 19. Thor Gunnar Hansen holder foredrag om Matthias Knudsens vekst og fall.

Sjølingstad Uldvarefabrik

 • 15. juni-15. august: Hva gjorde de i 1814? Ullaktiviteter for barn med utgangspunkt i tekstilt håndverk fra førindustriell tid.
 • Kulturminnedagen, søndag 14. september kl. 12 – 15.

Lista museum, Nordberg fort

 • Kapertiden 1807-1814: Utstilling om kaperfarten under Napoleonskrigene. Et viktig bakteppe for hendelsene i 1814.
 • Sommeren 2014: Hva gjorde de i 1814? Selvbetjente barneaktiviteter hver dag.

Naturlosturer på Lista med fokus på 1814 i 2014:

 • Søndag 27. april, kl. 13.00: Tur til Mabergåsen. På toppen av Mabergåsen var det optisk telegraf mellom 1809-1814, utsikt utover Hellemyra og flat-Lista. Naturlos Jan Aase.
 • Søndag 25. mai, kl. 13: Museets dag på friluftstunet i Vanse med fokus på Grunnlovsjubileet.
 • Søndag 8. juni, kl 13: Tur til Gråfjell, optisk telegraf, Borgefjell m/bygdeborg fra folkevandringstiden. Naturlos Jan Aase.
 • Søndag 24. august, kl. 13: Tur til Lofjell. Optisk telegraf med rester av vakthytte, Hervold møller mv. Naturlos Asbjørn Skøien.
 • Søndag 31. august, kl. 13: Tur til Skjoldnesveten. Her var det optisk telegraf (hovedstasjon). Utsikt over østre del av Listalandet til Farsund by. Litt om «kaperredet» Eikvåg/Loshavn. Naturlos Jan Aase.

Flekkefjord museum

 • 24/6-5/8 2014: Flekkefjord anno 1814. Byvandringer. Tirsdager kl. 13; oppmøte ved museet. Flekkefjord museum i samarbeid med byggeskikksenteret i Flekkefjord.
 • Juli 2014: Hva gjorde de i 1814? Selvbetjente barneaktiviteter hver dag.

I tillegg tilbyr vi foredrag  i Grunnlovsjubileumsåret:

 • Gunhild Aaby (17. mai-feiring)
 • Thor Gunnar Hansen («Nasjonal frihet – «fengslende» økonomi. Mathias Chr. Knutzen jr. sine to finansielle fasader)
 • Birgitte Sørensen («1814: Omveltningenes år»)
 • Jan Henrik Munksgaard (Det norske flagget 1814-1821)

Hør min stemme

Skoler kan bestille undervisningsopplegget «Hør min stemme!» (tilpasset 5. og 6. trinn):

Opplegget er knyttet til Grunnlovsjubileet og tar opp spørsmål som demokrati, rettferdighet og stemmerett. Det er fremdeles muligheter for å melde på din klasse hvis du arbeider ved en skole som ikke har fått tilbudet direkte fra Vest-Agder fylkeskommune. Skolen betaler da transportkostnader og en mindre sum for å dekke utgiftene til formidler.  Ta kontakt med formidlingsansvarlig Gunhild Aaby.

 

Vandreutstillingen BRUDD:

– BRUDD – Utendørs fotoutstilling som ser Grunnlovsjubileet fra et annet perspektiv og kaster et skjevt blikk på Norges nasjonale verdier. Vandreutstilling produsert av Vest-Agder-museet i samarbeid med fem andre museer i Norge. Utstillingen vandrer rundt i fylket fra slutten av august.