Odderøya Open

Under Odderøya Open åpner kunst- og kulturaktører på Odderøya sine dører for publikum. Det foregår en rekke aktiviteter ute og inne.

Se oppdatert informasjon om Odderøya Open: facebook.com/odderoyaopen

Er du interessert i Odderøya under 2. verdenskrig? Les mer her.

Odderoya mellombatteriet Foto Endre Wranes

Mellombatteriet på Odderøya. I forgrunnen sees en kommandoplass fra første verdenskrig. Kanonstillingen i bakgrunnen ble bygget i 1903 og huser i dag en kanon fra andre verdenskrig. Foto: Endre Wrånes.