Invitasjon til plastbåtmøte på Odderøya

Mye folk og klassiske plastbåter under Plastikk 2013 Foto Gunhild Aaby

Onsdag 23. april kl 18:00 inviterer Vest-Agder-museet til åpent møte der tema er klassiske plastbåter. Ved Vest-Agder-museet har vi nå i flere år hatt økt fokus på klassiske plastbåter,  Nå vil vi gjerne konkretisere vår satsing og ønsker innspill fra deg og dere om hva som trengs mest.

Her noe av det vi ønsker å ha som tema på møtet, for mer informasjon last ned Invitasjon til plastbåtmøte

Regatta

Vest-Agder-museet har arrangert museumsregatta for klassiske plastbåter i 3 år nå, og ønsker å vurdere veien videre.

Hvordan kan arrangementet bli en møteplass for folk med interesse for å ta vare på disse båtene samtidig som publikum får mulighet til å lære og å oppleve noe om arbeidet som ligger bak?

Og hvordan kan arrangementet bidra til økt interesse for å ta vare på eldre plastbåter?

En møteplass for alle interesserte

Regattaen finner bare sted én gang i året, og kanskje er det behov for informasjonsutveksling også utover arrangementet.

Vi ønsker derfor også på innspill om hva vi ved Vest-Agder-museet kan gjøre for å støtte opp under kontakt mellom plastbåt-entusiaster.

Kan vi for eks. stille med et møtelokale for at dere kan møtes?

Kan vi bidra med en digital plattform der man kan utveksle erfaringer og råd?

Les mer om museets arbeid med plastbåthistorie her.