Utstilling av unike lysbilder fra krigen

Bildet er tatt fra Kjerregårdsbukta mot Møvik i 1942. På bildet ser vi veien som tyskerne året før rustet opp for å tåle transport av tunge materialer til utbyggingen av kystfortet ved Kroodden. I nedre bildekant sees vaktbu med bom over veien, der tyske soldater kontrollerte adkomsten til fortet.

Mandal museum mottok i 2009 et parti med lysbilder i farger fra Tyskland i forbindelse med kjøp av et maleri med mandalsmotiv av Adolph Tidemand. Far til museets kontakt i Tyskland het Hanns Ebert og var løytnant med benevnelsen Standortoffizier under plasskommandanten eller «ortskommandanten» i Mandal. Han fotograferte i og ved byen samt østover og vestover i fylket.

Lt. Ebert tjenestegjorde i Mandal trolig fra våren 1941 til høsten 1942. Det er motiver fra det som nå er Kristiansand kanonmuseum på Møvik via Trysfjorden, Kleven, Mandal, Hålandsheia, Kvinesdal, Feda, Selandsdalen, Flekkefjord og til Hidra. Han tok også bilder i Oslo og på en ferjetur tilbake til Tyskland via Sverige og Danmark.

Utstillinga har arbeidstittelen En romantiker i krig og skal fordeles til visning på kanonmuseet, Mandal museum og Flekkefjord museum til sommeren. Tittelen henspeiler på løytnantens stilling i en fryktet «vernemakt», men med tydelig interesse for vakre motiver og stemninger i disse. Ei slik interessant samling av lysbilder i farger er trolig unik fra denne perioden og i dette området.

Ta gjerne kontakt med museet på tlf. 971 86 369 eller t.g.hansen@vestagdermuseet.no hvis du har opplysninger som du tror kan være interessante. Undertegnede kan evt. formidle kontakt direkte til Kristiansand kanonmuseum og Flekkefjord museum.

Andorsengården var Soldatenheim fra årsskiftet 1941/1942, altså fra samme tid som ortskommandanten og hans stab hadde sine kontorer i bygningen. 12. juli 1942 trådte forbud mot bruk av seilbåter i kraft.

Mange spennende bilder er også tatt i Flekkefjord havn som dette – og ikke minst på Hidra hvor tyskerne anla et kystfort på Hågåsen.