200 000 kr til museer i Vest-Agder

Vest-Agder-museet har for 2014 utlyst kr 200 000 som små museer og samlinger kunne søke støtte fra. Ved søknadsfristen utløp 15. desember 2013 var det kommet inn 12 søknader om økonomisk støtte på til sammen kr 430 000, samt én søknad om faglig bistand og rådgiving.

Vest-Agder-museet har vurdert søknadene ut fra de offentliggjorte kriteriene.

 

Følgende prosjekter har fått støtte:

Lyngdal kultursenter KF/ Lyngdal dyrskue: Etablering av utstillinger; lyssystemer: 25 000 kr

Lindesnes Kystkultursenter: Pedagogiske tiltak: 25 000 kr

Lista naturmuseum: Glass til montere: 10 000 kr

Kulturtorvet, Lindesnes: Grunnlovsjubileet. Utstilling, barneaktiviteter: 23 000 kr

Minne Åseral: Filmprosjekter: 25 000 kr

Porsmyr bygdetun: Diverse aktiviteter og tiltak: 35 000 kr 

Lista forsvarshistoriske forening: Etablering av nye utstillingselementer, hangaren Lista flyplass: 25 000 kr

Det Gamle Posthuset: Brosjyre: 6500 kr

Søgne Zoo. og geol. museum: Montere: 15 000 kr

Avsatt til kurs: 10 500 kr

 

Spørsmål rettes til Klaus Olesen, tlf. 905 27 077.

Alle søkere vil få tilsendt et tildelingsbrev, hvor betingelsene for utbetaling er beskrevet.