«I fyr og flamme.» En by- og brannhistorisk utstilling i Rådhuskvartalet i Kristiansand

Lørdag 8. februar ble vår by- og  brannhistoriske utstilling, «I fyr og flamme», åpnet av ordføreren i Kristiansand, Arvid Grundekjøn. I utstillingen finner du informasjon om byens historie siden grunnleggelsen i 1641, gjenstander fra alle fire århundrene, historiske bilder, filmer om byens militærhistorie, sykdommer som herjet på 1800-tallet og en egen utstillingsdel om brannvesenets betydning.

Fire store branner har herjet i Kristiansand siden byens grunnleggelse: Den første store bybrannen i 1734, Østerbrannen i 1859, Domkirkebrannen i 1880 og den andre store bybrannen i 1892. Menneskeliv og uerstattelige vitnesbyrd om byens spennende historie har gått tapt. Trehusbebyggelsen ble etter hvert erstattet av murbygninger.

ARVE9914 red.

Brannvesenet har alltid vært sentralt i kampen mot flammene. Kristiansand fikk sitt første frivillige brannkorps i 1709, og det første faste brannkorpset i 1862. Derved var Kristiansand den andre byen i Norge som profesjonaliserte brannetaten, kun ett år senere enn hovedstaden, Christiania. I utstillingen vil du finne informasjon om brannvesenets og bysamfunnets utvikling gjennom århundrene.

Visste du for eksempel at byens plassering var opplagt av mange grunner og på ingen måte tilfeldig? Eller at kun 200-300 mennesker bodde ved Otras munning i 1641, da byen ble grunnlagt? De fleste drev med håndverk eller handel, og havet spilte en sentral rolle for all kommunikasjon. Noen gjenstander som vises i utstillingen er fra denne tidsperioden og gir et interessant visuelt inntrykk av livet på 1600-tallet.

ARVE9925 red.

På lik linje med 1600-tallet, blir også 1700-, 1800- og 1900-tallet behandlet, med tekster, bilder og gjenstander. 1800-tallet var for eksempel preget av store forandringer på det politiske, administrative og sosiokulturelle plan. Den industrielle utviklingen førte til omfattende forandringer for folk flest. Prosessen fortsatte på 1900-tallet, da det skjedde omfattende tekniske nyvinninger i industri og håndverk. Bruk av biler, motorskip og fly ble vanlig. Arbeiderbevegelsen vokste seg sterk. Kvinnene fikk rettigheter på lik linje med menn, og landet ble en velferdsstat.

Ved siden av tekster og gjenstander vil du finne filmer om byens eldre militærhistorie, epidemier som herjet i byen og brannvesenets arbeid. Mange titalls historiske bilder forteller om livet i byen siden midten av 1800-tallet.

ARVE9916 red.

Utstillingen er laget av Vest-Agder-museet IKS, i samarbeid med Kristiansand brannvesen og på oppdrag fra Kristiansand kommune.  Utstillingen er åpen alle hverdager i Rådhuskvartalets åpningstider. Velkommen!

ARVE9899 red.

 

Alle bilder: Arve Lindvig, Vest-Agder-museet.