Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 25.02.14

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Vest-Agder-museet IKS, Odderøya 17, kl 09.00

Last ned sakspapirene her:

Innkalling

07/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

08/14 Utkast til protokoll fra styremøte i VAM IKS 8. januar 2014

09/14 Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand

Vedlegg 1 til styresak 09/14 – Høringsutkast fra Kristiansand kommune

Vedlegg 2 til styresak 09/14 – Utkast til saksfremstilling fra Vest-Agder fylkeskommune

10/14 Årsmelding 2013 med regnskap

Vedlegg 1 til styresak 1014 – Årsmelding 2013

Vedlegg 2 til styresak 1014 – Regnskap 2013

11/14 Revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

12/14 Status rullering strategisk plan Vest-Agder-museet

13/14 Orientering om søknad om statstilskudd fra Kulturdepartementet 2015

14/14 – Orienteringer fra driften

Eventuelt