Museets engasjement på Odderøya styrkes

Selv om fylkeskommunen og Kristiansand kommune foreslår å skrinlegge planene om en flytting av friluftsmuseet, opplever museet saken som et ønske om et større og bredere engasjement fra museet på Odderøya.

Odderøya er et viktig kulturhistorisk område i Kristiansand, og museet blir bedt om å ta hovedansvaret for å formidle dette, sammen med det frivillige miljøet. Et slikt samarbeid er allerede etablert og fungerer etter museets mening godt.

De nye innspillene knyttet til friluftsmuseet og et fremtidig museumsbygg skal drøftes av styret den 25. februar 2014. Administrasjonen er i denne sammenheng opptatt av å også få frem de store utfordringene som er knyttet det å bli på Kongsgård. Et museum bygd på myr, hvor vann står i mange av krypkjellerne, med et tilhørende museumsbygg delvis stengt på grunn av mugg og manglende rømningsveier vil kreve sitt. Det er derfor gledelig at det legges opp til en generell oppgradering av publikumsfasilitetene ved alle museumsavdelingene i Kristiansand.

Kristiansand kommune skriver i sin Kulturstrategi 2013-2023, om Odderøya som kraftsenter for kunst- og kulturproduksjon i byen og om kulturaksen fra Kunstmuseet via museumsområdet på Odderøya til Kilden. Disse koblingene representerer noe unikt, og et fremtidig museumsbygg på Odderøya vil være en stor attraksjon for Kristiansand og den stadig økende cruisetrafikken til byen. Skal konseptet for bygget utredes på nytt, må dette være som en følge av at byggets innhold og omfang skal utvides, som en følge av museets bredere engasjement på Odderøya.

Last ned dokumentene i saken her:
Styresak 0914 – Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand

Vedlegg 1 til styresak 0914 – Høringsutkast fra Kristiansand kommune

Vedlegg 2 til styresak 0914 – Utkast til saksfremstilling fra Vest-Agder fylkeskommune