BRUDD

BRUDD 2014 til Mandal

Fotoutstillingen «BRUDD 2014 – bidrag til grunnlovsjubileet» er flyttet fra Torvet i Kristiansand til hagen ved Andorsengården, Mandal museum. Her blir den stående fram til 14. oktober.

Les mer…

BRUDD 2014 – ny utstilling

Den norske historien om 200 år med demokrati og nasjonalt fellesskap er også en historie om avmakt og ensomhet. I den store fortellingen om oss, om Norge og det norske, er det mange som faller utenfor. Det er dem utstillingen «BRUDD – bidrag til grunnlovsjubileet 1814-2014» handler om.

Les mer…

Himmelen over Sørlandet: Ta gjerne kontakt!

Mars 2011 åpnet Vest-Agder-museets store religionsutstilling «Himmelen over Sørlandet» i Christiansholm festningen i Kristiansand. Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom museet og Universitetet i Agder, og det ble lagt opp til en utstilling som setter tankene i gang gjennom informasjon og kritiske spørsmål, lys, lyd og utvidet bruk av teknologi.

Les mer…

«Min kropp – min sannhet»

September 2008 åpnet Vest-Agder-museets første BRUDD-utstilling; en utstilling som handlet om et følsomt tema. I «Min kropp – min sannhet» fortalte 16 sørlendinger hver sin historie om forholdet til egen kropp, det rådende skjønnhetsidealet og egne innvendinger mot det. Historiene ble formidlet gjennom bilder, lyd og tekst, og de mange og mangfoldige reaksjonene fra publikumet, skoleklasser og lærer har bekreftet at temaet er viktig – og følsomt – for de aller fleste.

Les mer…

BRUDD på Vest-Agder-museet

I museumssammenheng refererer BRUDD-begrepet til arbeidet med tema som anses å være følsomme, tabubelagte eller kontroversielle. Slike tema kan være relatert til for eks. lukkete institusjoner, krig eller alle former av overgrep eller misbruk. Vinkling av temaet og formidlingsmåte er avgjørende for karakteriseringen. BRUDD-prosjekter skal føre til ettertanke og refleksjon om utvalgte aspekter av emner, som folk flest ikke vil forholde seg til.

Les mer…

Tilbake til kroppen

I slutten av oktober 2009 åpnet Vest-Agder-museet Kristiansand en utstilling om seksuelt misbruk av barn. Utstillingen som bare sto noen få måneder, ble karakterisert som en såkalt BRUDD-utstilling; dvs. en utstilling som handler om et tabubelagt og følsomt tema. Sykepleier og kunstner, Rita Anne Berntsen, som står bak utstillingen, fortalte i foredraget om sine egne opplevelser og følelser etter å ha blitt misbrukt i barndommen.

Les mer…

Et bruddstykke av sannheten

Museene har høy troverdighet blant folk. Det vi formidler blir oppfattet som sannheten, «den riktige historien». Men sannheten har mange ansikter. Den tilsynelatende mest nøytrale museumstekst er et resultat av museets utvelgelse og vinkling.

Les mer…