Tilbake til kroppen

I slutten av oktober 2009 åpnet Vest-Agder-museet Kristiansand en utstilling om seksuelt misbruk av barn. Utstillingen som bare sto noen få måneder, ble karakterisert som en såkalt BRUDD-utstilling; dvs. en utstilling som handler om et tabubelagt og følsomt tema. Sykepleier og kunstner, Rita Anne Berntsen, som står bak utstillingen, fortalte i foredraget om sine egne opplevelser og følelser etter å ha blitt misbrukt i barndommen.

Utstillingen ble åpnet av Siri Søftestad, sosionom og dr.gradsstipendiat ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) på Sørlandet Sykehus Kristiansand. Siri har arbeidet med seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-tallet og har blant annet gitt ut to fagbøker om seksuelle overgrep. Hun poengterte i åpningstalen hvor viktig arbeidet er som Rita Anne gjør.

Rita Annes foredrag var gripende og inntrykksfull, og berørte alle tilhørere dypt. Også bildene og tekstene i utstillingen var så sterke og tydelige, at Rita Annes historie om hennes vei «Tilbake til kroppen» ikke vil glemmes igjen.