Et bruddstykke av sannheten

Demonstrasjonsfane laget av Krs socialdemokratiske ungdomslag 1. mai 1914

Museene har høy troverdighet blant folk. Det vi formidler blir oppfattet som sannheten, «den riktige historien». Men sannheten har mange ansikter. Den tilsynelatende mest nøytrale museumstekst er et resultat av museets utvelgelse og vinkling.

Det er bakgrunnen for den lille utstillinga «Hele sannheten!?» som ble stilt ut ved Kristiansand museum vinteren 2012/13. I et rom i rommet – et lysende telt – kunne publikum oppleve at museet møter seg selv i døra, med en 100 år gammel drapshistorie som bakteppe.

Utgangpunktet er en medtatt demonstrasjonsfane, som for noen år siden ble funnet på mørkeloftet til tidligere Dagbladet Sørlandet. Fanen ble laget av Kristiansands socialdemokratiske ungdomslag til 1. mai-demonstrasjonen i 1914. Motivet er dramatisk, og avsenderens aggresjon tydelig: En mann skyter en annen – Hvor findes retfærdigheten i Norge?

Museet stiller ut en kopi av fanen, daterer den og sier noe om tilstanden. Vi forteller også historien om streiken, streikebryterne, drapet og reaksjonene – på stødig museumsvis. Og slik er sannheten forseglet…

…Men hva kunne skjedd om fortidas mennesker leste museets framstilling av en historie de selv var en viktig del av; en historie de ville hevde eiendomsretten til?

Vi ønsker dere velkommen inn i teltet!

Faneutstilling01

Utstillinga kan leies av Vest-Agder-museet. Ta kontakt med formidlingsansvarlig Gunhild Aaby, tlf. 934 52 031.

Utstillinga er produsert med støtte fra Norsk kulturråd.

«Hele sannheten!?» er en del av prosjektet Bruddstykker, et samarbeid mellom seks museer og Norsk kulturråd.

Bruddstykker

Under denne overskriften ble seks ulike museumsutstillinger lansert høsten 2012 og vinteren 2013:

Släktbildens baksida. Rasbiologiska undersökningar i Sverige och Norge. Árran – Lulesamisk senter
Telavågtragedien – eit tysk ansvar? Museum Vest – Nordsjøfartmuseet
«Nå skal du høre…» Bymuseet i Bergen
Hele sannheten!? Vest-Agder-museet
«Det er så mye vi skulle snakket om….» Min oldemors kjærlighetshistorie. Oslo Museum
Et lite stykke Helse-Norge. Portrett av Helsesenteret for papirløse migranter. Norsk Teknisk museum / Nasjonalt medisinsk museum

Bruddstykker er en del av Kulturrådets Brudd-prosjekt 2012-2014, der et sentralt mål er å utvikle museenes ståsted og deltakelse innenfor norsk kultur- og samfunnsliv. Brudd-prosjektet tar utgangspunkt i de kulturhistoriske museenes særegne fokus på det materielle, men i tillegg sammenhengene gjenstandene står i. Felles er interessen for all menneskelig handling og alle uttrykk for menneskelig liv, til ulike tider og på forskjellige steder. En målsetting med prosjektet er at minoriteters og enkeltmenneskers sannheter skal fylle en større plass i utstillingene og i formidlingen ellers.

Et annet utgangspunkt er at gjenstander ikke produserer mening alene, men alltid blir beskrevet, fortolket, iscenesatt og formidlet på en eller annen måte. Museene er politiske aktører. Brudd skal undersøke begreper som fellesskap, demokrati, nasjon og etnisitet og gjennom det bidra til refortolkninger av «Norge» og «norskhet». Prosjektet skal også tematisere) inkludering / ekskludering, «vi»/ «de andre», likheter/forskjeller, samt tabuer og krenkelser av ulik art.