BRUDD 2014 – ny utstilling

Den norske historien om 200 år med demokrati og nasjonalt fellesskap er også en historie om avmakt og ensomhet. I den store fortellingen om oss, om Norge og det norske, er det mange som faller utenfor. Det er dem utstillingen «BRUDD – bidrag til grunnlovsjubileet 1814-2014» handler om.

Ved siden av fortellingene om frihet og inkludering, fins det også fortellinger om stigmatisering, ekskludering og usynliggjøring, før og nå. Bruddstykker av disse historiene kan du se i utstillingen BRUDD – bidrag til Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Vest-Agder-museet er ett av seks norske museer som førstkommende torsdag åpner en felles utstilling om mennesker eller grupper i vårt samfunn som blir glemt eller fortiet. Blant annet fortellinger om fornorskning av den samiske kulturen, om oppdragelsesanstalter, rasebiologi, kropp, tuberkulose, papirløshet og utviklingshemming. Vi får også innblikk i hverdagen til ungdommer med rusavhengighet gjennom deres egne bilder. Alle seks museene har bidratt med bilder og fortellinger, og Vest-Agder-museets utstilling har blitt en utendørsutstilling som vil flyttes rundt i fylket.

Utstillingen åpnes med en appell av fengsels- og bymisjonsprest Bjarte Leer- Salvesen som til daglig jobber med innsatte, nylig løslatte og personer med ruserfaring

Torsdag, 28. august kl. 12.30 på Øvre Torg i Kristiansand.
Det serveres marsipankake til absolutt alle som kommer. Velkommen!

Mer informasjon om utstillingen vil legges ut her: http://brudd2014.weebly.com/

Falstadgutter (3)

Fra utstillingens tema «skolehjem». Foto: Bjerkan/Falstadsenteret, ca. 1915.

BRUDD 2014 er laget av Árran lulesamisk senter, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum, Oslo Museum og Vest-Agder-museet.
Fotokurator: Rune Eraker.

Utstillingen vises fra 28. august i Bergen, utendørs ved Lille Lungegårdsvann, Oslo på Teknisk museum (førpremiere, hovedutstillingen åpner 17. september), Tysfjord på Arran lulesamisk senter og i Vest-Agder på følgende steder:

  • 28. august – 21. september: Øvre Torv, Kristiansand
  • 24. september – 14. oktober: Mandal
  • 17. oktober – 9. november: Flekkefjord
  • 12. november – 4. desember: Torvet, Farsund
  • 5. desember 2014 – 1. februar 2015: Plenen på Odderøya, Kristiansand

Brudd er initiert av Kulturrådet i 2003 for å bidra til at museene skal utforske og utvide sin rolle og gå inn i uavklarte samfunnsspørsmål.