BRUDD på Vest-Agder-museet

I museumssammenheng refererer BRUDD-begrepet til arbeidet med tema som anses å være følsomme, tabubelagte eller kontroversielle. Slike tema kan være relatert til for eks. lukkete institusjoner, krig eller alle former av overgrep eller misbruk. Vinkling av temaet og formidlingsmåte er avgjørende for karakteriseringen. BRUDD-prosjekter skal føre til ettertanke og refleksjon om utvalgte aspekter av emner, som folk flest ikke vil forholde seg til.

De siste ti til femten år har flere og flere museene jobbet aktivt med tabubelagte eller følsomme tema, ofte i regi av tidligere ABM-utvikling, nå innlemmet i Norsk Kulturråd. Et eget BRUDD-prosjekt startet opp i 2003 for å forankre nye tankeganger og nye arbeidsmåter i museene, hovedsakelig på samlinger som var åpent for alle interesserte institusjoner. Utgangspunktet var stortingsdokumenter som la til rette for en ny samfunnsrolle for museene. Denne innebar også kritisk formidling, «en formidling som stiller spørsmål uten å gi svar, som presenterer et tema fra ulike og nye vinkler, som viser prosesser og komplekse sammenhenger og inviterer publikum til refleksjon» (Brudd: Om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, usynlige, kontroversielle, 2006  s. 10).

Siden 2010 ble gruppens sammensetting og formål forandret, og til dags dato er seks museer medlemmer av BRUDD-nettverket: Oslo Museum, Museum Vest, Bergen Museum, Arran, Teknisk Museum – og Vest-Agder-museet. I 2014 vil det andre fellesprosjektet bli gjennomført.

Ved Vest-Agder-museet har vi tatt flere grep for å forankre BRUDD-tankegangen i organisasjonen. Blant annet har vi opprettet en intern BRUDD-gruppe som dannet et diskusjonsforum i forkant av prosjekter om følsomme tema. I perioden 2008 til 2012 ble det vist til sammen fem utstillinger om følsomme eller kontroversielle tema, og to av disse «Min kropp – min sannhet» og «Himmelen over Sørlandet» var basert på tett samarbeid med lokalbefolkningen og utprøving av nye arbeidsmåter.

Den første norske PhD-avhandlingen om moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med slike tema ble skrevet ved Vest-Agder-museet i perioden 2009 – 2013 og er nå (november 2013) sendt til vurdering.